Kabinet over steun voor bedrijfsleven en zzp’ers – maatregelen

Zojuist heeft het kabinet de maatregelen voor het bedrijfsleven en zzp’ers gepresenteerd. Het primaire doel is de economie draaiende houden. Dit betekent dat mensen hun baan behouden en bedrijven overeind blijven. De gepresenteerde maatregelen zijn initieel bedoeld ter overbrugging van de eerste 3 maanden. De maatregelen zijn voor alle groepen in de samenleving (grote bedrijven, kleine bedrijven, ZZP’ers). Hierbij is aangegeven dat het pakket niet stil staat. Regelingen kunnen dus wijzigen danwel aangevuld worden. Uiteraard houden wij voor u de actualiteiten in de gaten.

Werktijdverkorting vervalt,  Noodfonds overbrugging werkgelegenheid  is nieuw

De werktijdverkorting is een reddingsboei voor bedrijven die tijdelijk minder werk hebben. Vele bedrijven hebben inmiddels een aanvraag gedaan. Echter zijn de systemen hier niet op ingesteld. Door de vele aanvragen zijn er problemen in de uitvoering. Er is behoefte aan een andere aanpak. Hiertoe komt er een nieuwe regeling: “Noodfonds overbrugging werkgelegenheid”. De nieuwe regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten vanaf 1 maart 2020. De tegemoetkoming gaat naar maximaal 90% waardoor de werkgevers zelf nog 10% moeten betalen. De omvang is afhankelijk van het omzetverlies.  Wel zijn er enkele voorwaarden gesteld. Op dit moment is dat: werkgevers mogen het personeel niet ontslaan en moeten het loon doorbetalen.

De oude regeling (werktijdverkorting) wordt per direct stopgezet. Reeds aangedane aanvragen worden in het nieuwe systeem overgenomen. Heeft u reeds een aanvraag gedaan, dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de invulling van de nieuwe regeling. Er komt zo snel als mogelijk duidelijkheid over hoe de nieuwe regeling aangevraagd kan worden. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen voor u in de gaten.

Uitstel van betaling belasting

Alle ondernemers kunnen voor de komende 3 maanden uitstel van betaling aanvragen. U kunt voor  alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Hiervoor moet een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst. Er is nog altijd een verklaring van een derde nodig, echter mag deze nagestuurd worden. Uit de verklaring moet blijken dat er sprake is van bestaande betalingsproblemen, de problemen van tijdelijke aard zijn en de onderneming levensvatbaar is. De details omtrent het afgeven van de verklaring zijn nog niet bekend. Zodra wij hier meer over weten, laten wij dit uiteraard weten.

Daarnaast gaat de invorderingsrente van 4% naar vrijwel 0%. Eventuele verzuimboetes komen te vervallen. Verder is het mogelijk om de voorlopige aanslag Inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (VPB) te verlagen. Dit kunnen wij voor u doen. Neem hiervoor contact op met uw cliëntadviseur.

Update 19-3-2020: een verklaring van een derde deskundige is niet langer nodig. Voor het vragen van uitstel is een schriftelijk verzoek voldoende.

Noodloket

Er komt een compensatieregeling voor direct hard getroffen sectoren (zoals horeca, reisbranche). De compensatie bestaat uit een vaste tegemoetkoming van 4.000,-. Voor wie deze regeling gaat gelden, wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Versoepeling verkrijgen krediet

Er komt een verruiming van de borgstelling en bankgarantie. Hierdoor wordt het voor ondernemers eenvoudiger om krediet te verkrijgen. U kunt hiervoor terecht bij uw eigen bank. Voor de kleine bedrijven komen er regelingen voor het uitstellen van de aflossing en verlaging van de rente.

ZZP’ers

Voor ZZP’ers komt er een tijdelijke versoepelde regeling om het inkomen aan te vullen tot het sociaal minimum. De voorwaarden worden versoepeld en de procedure versneld. De juridisch invulling is nog niet gereed. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. Maar ook hierbij is het verzoek van het kabinet om de berichtgeving af te wachten.

Lees hier alle maatregelen.

Menu