Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) van start

De voorwaarden voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) zijn gisteren bekend gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni. Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De bedragen van deze regeling zijn gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor het levensonderhoud zoals boodschappen en huisvesting.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor zelfstandigen. Zelfstandigen moeten verklaren dat zij de komende 3 maanden verwachten, als gevolg van de coronacrisis, een inkomen te hebben dat minder zal zijn dan het sociaal minimum. Voor alleenstaande is dit 1.050 netto, voor gehuwden en samenwonenden is dit 1.500 netto.

Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm (uit de onderneming of een regulier dienstverband), krijgen geen aanvulling.

De regeling geldt voor zelfstandige ondernemers die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken. Daarnaast moeten zij voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (1225 uur).

Komt u in aanmerking?

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een online beslisboom gepubliceerd. Door het beantwoorden van de vragen ziet u of u in aanmerking komt. Klik hier voor de vragenlijst.

Welke periode?

De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020. Het streven is dat de gemeenten binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag tot uitkering overgaan.

Waar kan ik terecht?

U kunt terecht bij uw woongemeente. Hoe u de informatie aan moet leveren, verschilt per gemeente.

Voor o.a. de gemeenten: Culemborg, Geldermalsen/Neerijnen (West-Betuwe), Maasdriel, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel kunt u terecht bij Werkzaak Rivierenland. (Klik hier voor het aanvraagformulier)

Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch kunt u terecht bij de gemeente (Klik hier voor het aanvraagformulier)

Voor de overige gemeentes verwijzen wij u naar de uitkomst van de beslisboom. Hier kunt u op basis van uw postcode zien waar u terecht kunt.

Let op: U heeft mogelijk een digitale kopie van uw ID bewijs, bankpas, inschrijving KvK en een bewijsstuk waaruit blijkt dat u zelfstandigenaftrek of startersaftrek krijgt bij de Belastingdienst nodig.

Tot slot

Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandige ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Er wordt achteraf gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

Mocht u vragen hebben over deze regeling, of andere regelingen, schroom niet om contact op te nemen. Wij zijn en blijven bereikbaar.

Menu