Werktijdverkorting door Corona-virus

Door het Corona-virus kan het zijn dat u uw personeel tijdelijk niet of minder in kunt zetten. Indien u aan de voorwaarden voldoet kunt u werktijdverkorting en een WW-uitkering aanvragen. Lees hier welke voorwaarden er gelden en hoe u de vergunning aan kunt vragen.

Let op: deze regeling is per 17 maart 2020 vervangen door een nieuw regeling. Ze hiervoor ons nieuwsbericht.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

  • uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt (het Corona-virus);
  • u verwacht minstens 20% minder werk voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken.Wanneer gaat de vergunning in?Een ontheffing wordt verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. Deze geldt dus niet met terugwerkende kracht. Dien een eventuele aanvraag dus zo snel als mogelijk in.

Wanneer gaat de vergunning in?

Een ontheffing wordt verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. Deze geldt dus niet met terugwerkende kracht. Dien een eventuele aanvraag dus zo snel als mogelijk in.

Hoe lang is de vergunning geldig?

De vergunning geldt maximaal 6 weken. U kunt indien nodig verlenging aanvragen.

Voor wie kan ik werktijdverkorting aanvragen?

U kunt werktijdverkorting aanvragen voor werknemers waarvoor u een loondoorbetalingsplicht heeft. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kunt u geen werktijdverkorting aanvragen. Oproepers worden niet opgeroepen, verrichten geen arbeid en hebben hierdoor geen recht op loon. Sinds 1 januari 2020 is de werkgever verplicht om oproepkrachten die meer dan 12 kalendermaanden in dienst zijn een aanbod te doen voor vaste uren. Voor de werktijdverkorting (WTV) betekent dit het volgende:

  1. Werkgever heeft het aanbod niet gedaan: de oproepkracht kan bij de werkgever loonvordering instellen omdat hij recht heeft op vaste uren. Indien de werkgever besluit om voor deze oproepkrachten WTV aan te vragen, betekent dit dat de werkgever expliciet erkend dat de werknemer vaste uren heeft. Dit heeft dus ook uitstraling over de periode na 6 april. Indien de werkgever geen WTV aanvraagt, kan het zijn dat de werkgever achteraf met een loonvordering wordt geconfronteerd, en pas vanaf dat moment WTV zou kunnen aanvragen.
  2. Werkgever heeft een aanbod gedaan en de werknemer heeft dit aanvaard: er is sprake van vaste uren, het aanvragen van WTV is dus mogelijk.
  3. Werkgever heeft een aanbod gedaan en de werknemer heeft dit niet aanvaard: de werknemer heeft zelf aanvaard dat er sprake is van een oproepcontract. Indien de werknemer zich toch beroept op het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeid, zou de werkgever dit beroep op het rechtsvermoeden kunnen weerleggen door te stellen dat de werknemer bewust heeft afgezien van vaste uren. Voor deze werknemers is dus in principe geen recht op WTV, echter zitten hier wel risico’s aan.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

  1. Vraag de vergunning aan via de website van de Rijksoverheid, via link (klik op de site van de Rijksoverheid op de tekst: vergunning voor werktijdverkorting vraagt u aan in de 2e alinea)
  2. U ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin de inloggevens voor Mijnzaak
  3. U meldt de ontvangst van de vergunning bij het UWV via de volgende link
  4. Na de melding kunt u de WW-uitkering aanvragenm via de volgende link

Mocht u nog vragen hebben over de werktijdverkorting, neem dan contact met ons op.

Menu