Nieuwsupdate – Corona noodpakket

Ondanks de (aangekondigde) versoepelingen van de coronamaatregelen, is de verwachting dat de economie nog enige tijd nodig heeft om te herstellen van de coronacrisis. Inmiddels zijn er vele ondernemingen getroffen door de coronacrisis en zijn er nog altijd ondernemingen die aangewezen zijn op overheidssteun. Wij hebben daarom onlangs onze klanten middels een nieuwsbrief geïnformeerd over het actuele steunpakket. In dit nieuwsbericht leest u de belangrijkste informatie uit deze nieuwsbrief.

NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). De NOW bestaat uit zes tranches. Als u een tegemoetkoming heeft aangevraagd, krijgt u eerst een voorschot. Zodra het werkelijke omzetverlies bekend is, en het UWV het portaal beschikbaar heeft gesteld, moet u een aanvraag doen voor de definitieve berekening.

Aanvragen voorschot NOW

U kunt nog tot en met 30 juni 2021 een aanvraag indienen voor NOW 3.3 (5e aanvraagperiode). Dit betreft de tegemoetkoming inzake de periode april, mei en juni 2021. De verwachting is dat u vanaf 5 juli 2021 de NOW 4 (6e aanvraagperiode) inzake juli, augustus en september 2021 kunt aanvragen. De invulling van NOW 4 is vergelijkbaar met NOW 3. Klik hier voor meer informatie over NOW.

Op 27 mei jl. is bekend gemaakt dat de TVL voor NOW 3 en 4 niet langer meetelt als omzet. Ondernemers die NOW 3.1 of 3.2 niet aangevraagd hebben omdat zij door de TVL niet op een omzetverlies van 20% of meer uitkwamen, hebben tot 16 juli 2021 de tijd om alsnog NOW 3.1 of 3.2 aan te vragen. Dit betreft de NOW inzake Q4-2020 en Q1-2021. Lees hier hoe u dit kunt doen.

Definitieve berekening NOW

Op dit moment kunt u voor NOW 1 en 2 een aanvraag indienen tot definitieve vaststelling. Voor NOW 1 heeft u nog tot en met 31 oktober 2021 de tijd, en voor NOW 2 tot en met 5 januari 2022. Bij de vaststelling is mogelijk een derdenverklaring of accountantsverklaring vereist. Dit is o.a. afhankelijk van de hoogte van het voorschot en de definitieve tegemoetkoming. Zo is een derdenverklaring verplicht bij een voorschot tussen € 20.000 – € 100.000 en/of bij een definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 – € 125.000. Uw cliëntadviseur kan samen met u nagaan of u een verklaring nodig heeft.

Voor NOW 3 en 4 zijn gewijzigde grensbedragen aangekondigd. Zo is de verwachting dat een derdenverklaring vereist is bij een voorschot/definitieve vaststelling tussen de € 40.000 – € 125.000. De mogelijkheid tot het indienen van de definitieve vaststelling is opgeschoven naar begin 2022.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

De TVL is voor mkb-ondernemers die door de coronamaatregelen meer dan 30% omzet verliezen, en problemen hebben bij het doorbetalen van de (doorlopende) vaste lasten. De TVL bestaat uit vijf aanvraagperioden. Ook de TVL kent een voorschotberekening en een definitieve berekening. Lees hier meer over de huidige TVL.

Aanvragen voorschot TVL

Eerder is aangekondigd dat het vanaf medio juni 2021 mogelijk is TVL Q2-2021 aan te vragen (4e aanvraagperiode). Houd voor de precieze datum onze website in de gaten.

Definitieve berekening TVL

Voor de vaststelling van TVL Q4-2020 (2e aanvraagperiode) heeft u nog tot 1 juli 2021 de tijd om uw werkelijke omzet door te geven. Voor de vaststelling van TVL Q1-2021 (3e aanvraagperiode) heeft u tot 1 oktober 2021 de tijd.

Uitstel van betalen belastingen

Sinds maart 2020 is het voor ondernemers, die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis, mogelijk bijzonder uitstel van betalen van belastingen aan te vragen. Het uitstel van betalen is in eerste instantie voor een periode van 3 maanden en daarna te verlengen. Deze regeling stopt 30 juni 2021.

Op tijd betalen

Alle ondernemers die tot en met 30 juni 2021 uitstel hebben, dienen vanaf 1 juli 2021 nieuwe betalingsverplichtingen tijdig te voldoen. Dit geldt in ieder geval voor alle aangiftes inzake de tijdvakken Q2-2021, juni-2021 en de 6e vierwekenperiode. De bedragen van deze aangiftes moeten uiterlijk 31 juli 2021 op de rekening van de Belastingdienst staan. Mogelijk ontvangt u daarnaast na 30 juni 2021 aanslagen inzake belastingen over eerdere periodes (bijvoorbeeld loonheffing mei). Omdat deze aanslag op dat moment een dagtekening na 30 juni 2021 heeft, dient u ook deze aanslag tijdig te betalen.

Terugbetalingsregeling

Op 1 oktober 2022 start een betalingsregeling van 60 maanden voor de belastingschuld die u tot en met de laatste dag van uw bijzonder uitstel hebt opgebouwd (en waarvoor u bijzonder uitstel had). Over de betalingsregeling is invorderingsrente verschuldigd. Betaal na afloop van uw uitstel de aangiftes/aanslagen op tijd. Let op; indien u na afloop van het uitstel niet tijdig (heeft) betaald, komt u mogelijk niet (meer) in aanmerking voor de betalingsregeling.

Heeft u geen verlenging aangevraagd (uw uitstel liep dus af voor 30 juni 2021), en heeft u na afloop niet tijdig betaald, dan komt u mogelijk niet in aanmerking voor de betalingsregeling. U dient dan alles in één keer terug te betalen. Om alsnog in aanmerking te komen voor de betalingsregeling, kunt u nog tot en met 30 juni 2021 verlenging aanvragen. Mogelijk heeft u hierbij een derdenverklaring nodig. Vraag hiervoor uw cliëntadviseur. Neem ook contact met ons op indien u geen verlenging heeft maar wel belastingschulden ontstaan voor 12 maart 2020 (zogenoemde pré – coronaschulden), deze schulden worden namelijk niet standaard meegenomen in de betalingsregeling. 

Deze informatie is gericht op de drie meest gebruikte regelingen en gebaseerd op de situatie op 22 juni 2021.

 

Klik hier voor een overzicht van alle deadlines

Menu