Werkgeverspremies voor 2022 bekend

De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) is gedifferentieerd. Ook is het maximumpremieloon voor 2022 bekendgemaakt.

Gedifferentieerde Aof-premie per 2022

Per 1 januari 2022 geldt een gedifferentieerde Aof-premie. Er is een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers. Dit onderscheid moet de loondoorbetalingsplicht bij ziekte goedkoper maken voor kleinere werkgevers.

Wat zijn de percentages voor 2022?

Premies 

2021 
2022 

AOW 
Ouderdomsfonds 
17,90% 
17,90% 

ANW 
Nabestaandenfonds 
0,10% 
0,10% 

AWf 
Algemeen Werkloosheidsfonds 
 
 

AWf-laag 
 
2,70% 
2,70% 

AWf-hoog 
 
7,70% 
7,70% 

Ufo 
Uitvoeringsfonds voor Overheid 
0,68% 
0,68% 

Sfn/Ufo 
Uniforme opslag kinderopvangtoeslag 
0,50% 
0,50% 

Aof 
Arbeidsongeschiktheidsfonds 
7,03% 
 

Aof-laag 
 
 
5,49% 

Aof-hoog 
 
 
7,05% 

Grens kleine en (middel)grote werkgevers

Voor de premievaststelling wordt gekeken naar het gemiddelde premieplichtig loon van alle werknemers in één jaar. Bij de premievaststelling voor het jaar 2022 wordt gekeken naar het gemiddelde premieplichtig loon in het jaar 2020. Dat is gebaseerd op gegevens van het Centraal Plan Bureau. In 2020 was het premieplichtig loon € 35.300. De grens kleine/middelgrote werkgever bedraagt 25 x € 35.300 = € 882.500. De grens middelgrote/grote werkgever bedraagt 100 x € 35.300 = € 3.530.000.

Maximumpremieloon in 2022

Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2022 € 59.706 op jaarbasis. In 2021 was dat nog € 58.311. U hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Menu