Uw contactpersoon

Neem contact met mij op  Beoordelen jaarrekening

  Wilt u graag zekerheid van uw accountant maar bent u niet verplicht om een accountantscontrole te laten uitvoeren, dan is de beoordelingsopdracht en mooi alternatief. Geen uitgebreide controle maar wel een accountantsverklaring bij uw jaarrekening met zekerheid. De mate van zekerheid bij een beoordelingsopdracht is lager dan bij een controleopdracht wat zich uit in de bewoording van de verklaring.

  De bewoording in de verklaring is dat uit de werkzaamheden van de accountant niets is gebleken waaruit geconcludeerd kan worden dat het overzicht niet in overeenstemming is met de van toepassing zijnde grondslagen. De accountant hoeft normaliter minder werkzaamheden uit te voeren dan bij een wettelijke controleopdracht wat ook naar voren komt in een lagere vergoeding dan bij een volledige jaarrekeningcontrole. In sommige branches, zoals in het notariaat en de zorgsector, is een beoordelingsopdracht verplicht. Ook voor de verplichte beoordelingsverklaring bent u bij ons aan het juiste adres!

  Beoordelingsverklaring voor een notariskantoor

  ‘’Op grond van artikel 112 lid 1 WNA is de notaris verplicht de stukken van artikel 24 lid 4 WNA vergezeld te doen gaan van een verslag van een onderzoek daarover van een accountant, dat voor wat betreft de jaarrekening van het kantoor en van de praktijkvennootschap van de notaris ten minste een beoordelingskarakter draagt’’.

  Binnen ons kantoor is kennis en ervaring aanwezig omtrent het verzorgen van beoordelingsopdrachten voor notariskantoren. Wij kennen de branche! Deze beoordelingsopdrachten verzorgen wij op een dienstverlenende manier met onder andere vaste contactpersonen en afstemming over de behoefte, planning en gevraagde informatie.

  Kortom zekerheid middels een beoordelingsopdracht zonder dat het ervaren wordt als een wettelijke verplichting.

  Beoordelingsverklaring voor een zorginstelling

  Welke accountantsverklaring bij de jaarrekening van een zorginstelling moet worden aangeleverd, is afhankelijk of de zorginstelling een micro, kleine of grote organisatie is. Wanneer de zorginstelling een kleine organisatie betreft dient de jaarrekening een beoordelingsverklaring te bevatten. U bent een kleine organisatie wanneer de zorginstelling twee opeenvolgende jaren aan minimaal twee van de volgende vereiste voldoet.

  • minder dan 50 (full time) werknemers in dienst;
  • minder dan 6 miljoen euro balanstotaal;
  • minder dan 12 miljoen euro netto omzet.

  Waarom deze specifieke zorgbranche? Wij zagen in de zorgsector een bepaalde ontwikkeling en tendens. De grote accountantsorganisaties zitten niet meer te wachten op zorginstellingen of hebben niet voldoende capaciteit om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. Daarnaast is de controlefee die wordt gevraagd aan de hoge kant. Wij zijn ons om deze reden in de zorgbranche gaan oriënteren en ontwikkelen. Dit is gelukt! Inmiddels beschikken wij over ruime ervaring en kennis in deze sector. Tot onze klantenportefeuille behoren diverse kleine lokale zorginstellingen en professionals en grote landelijk opererende zorginstelling.

  Onze aanpak en ons DNA sluit heel goed aan bij die van zorginstellingen en de mensen die er werken. Ook al is er sprake van een wettelijke controleplicht, wij voeren de controle dienstverlenend uit met aandacht voor de mens en de organisatie. Wij hechten veel waarde aan normen en waarden. Wij horen dit ook terug van onze klanten. Een interview over een bepaald onderwerp is geen ondervraging maar een prettig gesprek. En wat is er nu leuker dan enthousiast vertellen over hetgeen je doet?

  Nieuwsgierig naar onze aanpak?

  Bent u nieuwsgierig naar onze aanpak? Wij zijn geloven erin dat wij u echte toegevoegde waarde leveren. Neemt u gerust contact op met ons!

  Menu