Uw contactpersoon

Neem contact met mij op  Controle in zorgsector

  Waarom deze specifieke zorgbranche? De grote accountantsorganisaties zitten niet meer te wachten op zorginstellingen of hebben niet voldoende capaciteit om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. Wij zijn ons om deze reden enkele jaren geleden gaan oriënteren en ontwikkelen in de zorgbranche. Dit is gelukt. Inmiddels beschikken wij over ruime ervaring en kennis in deze sector. Tot onze klantenportefeuille behoren kleine lokale zorginstellingen, diverse professionals en grote landelijk opererende zorginstellingen.

  Tot onze dienstverlening behoort:

  • Controle van de (geconsolideerde) jaarrekening van een WTZi instelling
  • Beoordelingsopdracht bij de jaarrekening van een WTZi instelling
  • Controleverklaring inzake de Wet normering top inkomen (WNT)
  • Controleverklaring inzake de WMO productieverantwoordingen
  • Controleverklaring inzake de WLZ nacalculaties

  Aanpak en DNA

  Onze aanpak en ons DNA sluit heel goed aan bij die van zorginstellingen en de mensen die er werken. Ook al is er sprake van een wettelijke controleplicht, wij voeren de controle dienstverlenend uit met aandacht voor de mens en de organisatie. Wij hechten veel waarde aan normen en waarden. Wij horen dit ook terug van onze klanten. Een interview over een bepaald onderwerp is geen ondervraging maar een prettig gesprek. En wat is er nu leuker dan enthousiast vertellen over hetgeen je doet?

  Transparantie en toegevoegde waarde.

  Wij leveren tevens toegevoegde waarde door het presenteren van onze bevindingen en verbeterpunten aan de directie en Raad van Toezicht (RvT). U ontvangt na afloop van de controle niet alleen de verplichte controleverklaring maar ook een presentatie met daarin een samenvatting van de resultaten en onze bevindingen en aanbevelingen. U kunt de presentatie op een later moment nog eens op uw gemak nalezen of delen met belanghebbenden.

  Zorgvuldigheid

  Zorginstellingen beschikken over een grote mate van persoonsgegevens. Hiermee gaat u zorgvuldig om. Deze zorgvuldigheid en het besef van het belang hiervan verlangt u ook van uw accountant. Wij hebben dat besef en passen onze werkwijze hier graag op aan. Zo overleggen wij van te voren hoe u de gevraagde informatie met ons wilt delen. Daarnaast leggen wij geen overbodige informatie van uw cliënten vast in ons dossier.

  Vast contactpersoon

  Onze toegevoegde waarde leveren wij tevens door te werken met vaste contactpersonen en vaste controleteams. Bij sommige accountantsorganisaties is het verloop van collega’s erg hoog. Dit zorgt ervoor dat u elk jaar andere mensen over de vloer krijgt en elk jaar hetzelfde verhaal opnieuw moet vertellen. Dat werkt voor u en uw organisatie niet prettig. Dit doen wij anders!

  Voor alle controleopdrachten van klanten van ons kantoor is de heer W. (Wim) Versteeg MSc RA AA uw vaste aanspreekpunt. Hierdoor weet u precies wie u over de vloer krijgt. Wim is vennoot van WEA Rivierenland en heeft ervaring in de zorgbranche.

  Verder werken we zoveel mogelijk met vaste teams. Dit betekent dat ook de overige teamleden vaste gezichten voor u zijn en uw organisatie kennen.

  Planning

  Het uitvoeren van een wettelijke controle in de zorgbranche is inherent aan deadlines. De jaarrekening dient voor 1 juni via het digitale portaal van DigiMV gepubliceerd te worden. Daarnaast zijn er de deadlines voor de productieverantwoordingen en nacalculatie. Dit zorgt voor druk op de planning van uw organisatie. U heeft dan niets liever dan duidelijkheid over de planning van de controle en over de te verwachte oplevering van informatie. Ook dit doen wij op een dienstverlenende manier. Onze controle bestaat grofweg uit twee delen. De opstart, planning en interimcontrole is deel één en het uitvoeren van de eindejaarscontrole met afronding en oplevering controleverklaring is deel twee. Wij plannen te controle ver van te voren met u in zodat u tijdig weet wanneer wij komen. Daarbij stemmen wij van te voren af wie wij graag willen spreken en welke informatie wij minimaal willen hebben. De afstemming zorgt ervoor dat de controle voor beide partijen prettig verloopt.

  Nieuwgierig naar onze aanpak?

  Bent u nieuwgierig naar onze aanpak? Wij zijn geloven erin dat wij u echte toegevoegde waarde kunnen leveren. Neemt u gerust contact op met ons!

  Menu