Uw contactpersoon

Neem contact met mij op  Controle jaarrekening

  Het kan echt anders! Is of wordt uw organisatie controleplichtig? Dan heeft u te maken met de jaarlijkse accountantscontrole en het afleggen van verantwoording.

  De controle van de jaarrekening is bij wet vastgelegd en ontstaat wanneer uw organisatie twee achtereenvolgende jaren aan twee van de volgende criteria voldoet:

  • meer dan 50 (full time) werknemers in dienst;
  • meer dan 6 miljoen euro balanstotaal;
  • meer dan 12 miljoen euro netto omzet.

  Waarschijnlijk voelt deze controleplicht voor u als een noodzakelijk kwaad. Wij geloven dat dit echt anders kan. Wij verrichten deze wettelijke controle met echte toegevoegde waarde. Dit krijgen we ook terug van onze klanten.

  Vast contactpersoon

  De toegevoegde waarde leveren wij onder andere door te werken met vaste contactpersonen en vaste controleteams. Bij sommige accountantskantoren is het verloop van collega’s erg hoog. Dit zorgt ervoor dat u elk jaar andere mensen over de vloer krijgt en elk jaar hetzelfde verhaal opnieuw moet vertellen. Dat werkt voor u en uw organisatie niet prettig. Dit doen wij anders!

  Voor alle controleopdrachten van klanten van ons kantoor is de heer W. (Wim) Versteeg MSc RA AA uw vaste aanspreekpunt. Hierdoor weet u precies wie u over de vloer krijgt. Wim is vennoot van WEA Rivierenland en daardoor zelf ook ondernemer. Dit zorgt automatisch al voor een andere benadering. Daarnaast is hij opgegroeid in de samenstel- en adviespraktijk en heeft hierdoor oog voor de klant en de organisatie.

  Verder werken we zoveel mogelijk met vaste teams. Dit betekent dat ook de overige teamleden vaste gezichten voor u zijn en uw organisatie kennen. Wij hechten veel waarde aan normen en waarden. Ook dit krijgen wij terug van onze klanten. Een interview over een bepaald onderwerp is geen ondervraging maar een prettig gesprek. Wat is er nu leuker dan enthousiast kunnen vertellen over hetgeen wat je doet.

  Presentatie van de bevindingen

  Wij leveren tevens een toegevoegde waarde door het presenteren van onze bevindingen en verbeterpunten. U ontvangt na afloop van de controle niet alleen de verplichte controleverklaring maar ook een presentatie met daarin een samenvatting van de resultaten en onze bevindingen en aanbevelingen. Deze nemen wij graag met u door! Hierdoor kunt u het op een later moment nog eens op uw gemak nalezen of delen met belanghebbenden.

  Planning

  Het uitvoeren van een wettelijke controle is inherent aan deadlines. U wilt of dient de controleverklaring voor een bepaalde tijd te hebben. Dit zorgt voor druk op de planning van uw organisatie. U heeft dan niets liever dan duidelijkheid over de planning van de controle en over de te verwachte oplevering van informatie. Ook dit doen wij op een dienstverlenende manier. Onze controle bestaat grofweg uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit de opstart, planning en interimcontrole. Het tweede deel betreft het uitvoeren van de eindejaarscontrole en opleveren van de controleverklaring. Wij plannen beide delen van de controle ver van te voren met u in zodat u tijdig op de hoogte bent. Daarbij stemmen wij van te voren af wie wij graag willen spreken en welke informatie wij minimaal nodig hebben. Deze afstemming zorgt ervoor dat de controle voor beide partijen prettig verloopt.

  Nieuwsgierig naar onze aanpak?

  Bent u nieuwsgierig naar onze aanpak? Wij geloven erin dat wij u echte toegevoegde waarde kunnen leveren. Neemt u gerust contact op met ons!

  Menu