Uw contactpersoon

Neem contact met mij op  Overige Assurance opdrachten

  Naast de controle van de jaarrekening, controle in de zorgsector en een beoordelingsopdracht zijn er tal van andere Audit & Assurance opdrachten welke wij voor u uit kunnen voeren. Hierbij kunt u denken aan een subsidieverklaring of een inleenverklaring. Maar ook met accountantsverklaringen voor rechtbanken, verzekeraars en andere organisaties hebben wij ervaring.

  Subsidieverklaring

  Bent u bestuurder bij een stichting en heeft uw stichting of coöperatie een subsidie ontvangen, dan vraagt de subsidieverstrekker vaak een (financiële) verantwoording waaraan de ontvangen subsidie is besteedt. Afhankelijk van de subsidievoorwaarden dient deze (financiële) verantwoording gecontroleerd te worden door een accountant. Hierbij geeft de accountant een accountantsrapport af. Deze subsidiecontrole wordt in accountantstermen een bijzondere controleopdracht genoemd. Wij hebben hier ruime ervaring mee. Door onze ervaring met de controleprotocollen en subsidievoorwaarden voeren wij deze opdrachten efficiënt voor u uit. De hiermee samenhangende kosten kunnen vaak meegenomen worden in de (financiële) verantwoording.

  Kortom, ontvangt uw instelling of organisatie een subsidie en bent u op zoek naar een accountant die een subsidieverklaring kan opstellen dan bent u bij ons aan het juiste adres.

  Inleenverklaring

  Bent u een ondernemer en werkt u voor een andere organisatie, dan kan het zo zijn dat uw opdrachtgever een verklaring van u vraagt waarin wordt aangegeven dat u alle belastingen tijdig en volledig heeft aangegeven en betaald. Uw opdrachtgever wilt namelijk niet het risico lopen dat hij aansprakelijk wordt gesteld voor niet afgedragen belastingen in de keten van aannemers of opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het gaat hierbij om de afdracht van de omzetbelasting en loonbelasting. De accountant stelt de benodigde verklaring voor u op.

  De inleenverklaring valt qua aard en mate van zekerheid ook onder het regime van een bijzondere controle opdracht.

  Heeft u een inleenverklaring nodig voor uw opdrachtgever? Twijfel dan niet en neem contact met ons op. Ook voor klanten van administratiekantoren en andere accountantskantoren kunnen wij dergelijke bijzondere controleopdrachten uitvoeren.

  Menu