Belastingmaatregelen

De Belastingdienst heeft diverse maatregelen genomen om ondernemers te helpen in deze moeilijke tijden. Op deze pagina leest u de maatregelen welke de Belastingdienst genomen heeft waar u zelf niet ‘direct’ actie op hoeft te nemen, maar waar u wel voordeel van kunt hebben.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Als een aanslag niet tijdig betaald wordt, betaalt u normaal gesproken een invorderingsrente van 4%. Vanaf 23 maart 2020 is deze rente verlaagt naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingschulden. In sommige gevallen betaalt u belastingrente. Voor de vennootschapsbelasting bedroeg deze rente 8% en voor de andere belastingen 4%. Ook deze rente is tijdelijk verlaagd tot 0,01%. De tijdelijke verlaging gaat voor de inkomstenbelasting in op 1 juli 2020 en voor de andere belastingen op 1 juli 2020.

Versoepeling urencriterium

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting moet u voor bepaalde aftrekposten voldoen aan het urencriterium. Het urencriterium van 1.225 uur geldt onder andere voor de starters- en zelfstandigenaftrek. Door de coronacrisis kunt u in 2020 mogelijk niet voldoen aan dit criterium. Voor de aangifte over 2020 mag u daarom voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 uitgaan van ten minste 24 uur gewerkte uren per week. Ook als u deze uren niet gemaakt heeft.

Verruiming vrije ruimte WKR

Als werkgever mag u onder de werkkostenregeling (WKR) een gedeelte van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dit is de vrije ruimte. Met ingang van 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% van uw fiscale loonsom tot € 400.000 ( en 1,2% over het meerdere). De vrije ruimte over uw fiscale loon tot € 400.000 gaat van 1,7% naar 3%. Dit biedt werkgevers de mogelijkheid om werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen met bijvoorbeeld een bloemetje of een cadeaubon.

Premiedifferentiatie WW: termijn schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd

Om de lage WW-premie toe te passen bij werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn, moet u de arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. De termijn voor het schriftelijk vastleggen van deze contracten is met 3 maanden verlengd tot 1 juli 2020.

Vaste reiskostenvergoeding en thuiswerken

Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding, maar werken zij nu (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste reiskostenvergoeding niet aan te passen.

Heeft u vragen over deze maatregelen of één van de andere maatregelen dan kunt u contact opnemen met WEA Rivierenland.

Menu