Noodpakket Corona (2.0)

Het kabinet heeft verschillende financiële noodregelingen in het leven geroepen om gedurende de Corona-crisis zoveel mogelijk banen en inkomens veilig te stellen en de economie te ondersteunen. Lees hier meer over de diverse tijdelijke financiële regelingen uit het Noodpakket 1.0 en Noodpakket 2.0.

TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

 • Voor direct getroffen sectoren, opvolging TOGS
 • Eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 20.000
 • Bij omzetderving van minimaal 30%
 • Aanvraagprocedure nog niet bekend

NOW 2.0

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

 • Tegemoetkoming in de loonkosten
 • Bij een omzetverlies van 20% of meer
 • Periode 1 juni, 1 juli, 1 augustus
 • Aanvragen vanaf 6 juli 2020

Tozo (2.0)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

 • Voor zelfstandigen
 • Aanvulling inkomen tot sociaal minimum
 • Aanvragen bij de gemeente
 • Aanvragen vanaf 1 juni 2020

Overige

Fiscale maatregelen en financieringsmogelijkheden

 • De mogelijkheid om uitstel van betaling van belastingen aan te vragen is verlengd tot 1 september 2020. Ook de overige fiscale regelingen zijn verlengd
 • De financieringsmogelijkheden COL, BMKB-C, GO-C en KKC blijven beschikbaar.

Noodpakket Corona (1.0)

Op 20 mei 2020 is een nieuw noodpakket verschenen (Noodpakket 2.0). In dit noodpakket zijn regelingen vanuit het eerste noodpakket (Noodpakket 1.0) verlengd en/of gewijzigd en zijn nieuwe regelingen toegevoegd. Onderstaande regelingen betreffen de regelingen uit het eerste noodpakket (maart 2020).

Uitstel

Uitstel van betalen belastingen < 3 maanden

 • Voor ondernemers en ondernemingen
 • Online aan te vragen bij de Belastingdienst
 • Zodra er een aanslag is
 • Regeling staat open tot 1 september 2020

TOGS

Tegemoetkoming schade COVID-19 

 • Voor direct getroffen sectoren
 • Eenmalige tegemoetkoming
 • Aanvragen bij de Rijksoverheid
 • Aanvragen voor 26 juni 2020

NOW 1.0

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

 • Tegemoetkoming in de loonkosten
 • Bij een omzetverlies van 20% of meer
 • Aanvragen bij het UWV
 • Aanvragen voor 5 juni 2020

Tozo (1.0)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

 • Voor zelfstandigen
 • Aanvulling inkomen tot sociaal minimum
 • Aanvragen bij de gemeente
 • Regeling open tot 1 juni 2020

Belasting- maatregelen

Geen directie actie nodig

 • Tijdelijke verlaging rente
 • Versoepeling urencriterium
 • Verruiming vrije ruimte WKR
 • Verlenging termijn Premiedifferentiatie WW
 • Vaste reiskostenvergoeding
 • Uitstel wet excessief lenen bij eigen BV
 • Aftrek hypotheekrente niet in gevaar

Belasting- maatregelen

Wel actie voor nodig

 • Uitstel van betaling langer dan 3 maanden
 • Verlagen voorlopige aanslag
 • Deblokkeren g-rekening
 • Verlagen gebruikelijk loon
 • VPB: verliesverrekening

Versoepeling kredieten

 

 • Verruiming Borgstelling MKB
 • Garantie Ondernemingsfaciliteit (GO-regeling)
 • Qredits
 • Fonds overbruggingskredieten voor non-bancair gefinancierde bedrijven

Overige

 

 

 • Specifieke regelingen landbouw-, tuinbouw- en visserijsector
 • Aanvullende ondersteuning voor culturele sector

Wilt u gebruikmaken van een regeling, of meer informatie over één van de regelingen? Neem dan contact op met uw cliëntadviseur / accountant.

Wij hebben de informatie op deze pagina met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Maar de ontwikkelingen gaan zeer snel. Wij houden de ontwikkelingen voor u in de gaten en zullen wijzigingen zo snel als mogelijk publiceren.

Menu