Noodpakket Corona

Het kabinet heeft verschillende financiële noodregelingen in het leven geroepen om gedurende de Corona-crisis zoveel mogelijk banen en inkomens veilig te stellen en de economie te ondersteunen. Lees op deze pagina meer over de diverse tijdelijke financiële regelingen uit de diverse noodpakketten.

TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

 • Een tegemoetkoming voor getroffen sectoren met doorlopende vaste lasten
 • Bij een omzetderving van minimaal 30% (voor TVL Q4-21 is dit 20%)

Het aanvragen van TVL is niet meer mogelijk. 

NOW

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

 • Tegemoetkoming in de loonkosten
 • Bij een omzetverlies van minimaal 20%

Het aanvragen van NOW is niet meer mogelijk.

Belastinguitstel

Uitstel van betalen belastingen

Voor ondernemers die uitstel van betalen hebben gehad, start onder voorwaarden op 1 oktober 2022 een terugbetalingsverplichting van 60 maanden. Kunt u niet aan de voorgestelde termijnverplichting voldoen? Bekijk hier de mogelijkheden

Overige

Naast de NOW, TVL en het uitstel van betalen, bestaat uit steunpakket uit diverse andere regelingen. Bekijk hiervoor de site van de Rijksoverheid of vraag uw cliëntadviseur.

Noodpakket Corona (2.0) – gesloten

TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
(opvolger TOGS)

NOW 2.0

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Tozo 2.0

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Uitstel

Uitstel van betalen belastingen

 • Voor ondernemers en ondernemingen
 • Online aan te vragen bij de Belastingdienst zodra er een aanslag is

TOFA

Tijdelijke overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten

 • Voor werknemers met een flexibel arbeidscontract, eenmalige tegemoetkoming maart, april, mei 2020. Klik hier voor meer info
 • Aanvraagperiode is gesloten

Overige

Fiscale maatregelen en financieringsmogelijkheden

 • De mogelijkheid om uitstel van betaling van belastingen aan te vragen is verlengd tot 1 oktober 2020. Ook de overige fiscale regelingen zijn verlengd
 • De financieringsmogelijkheden COL, BMKB-C, GO-C en KKC blijven beschikbaar
 • Specifieke regelingen landbouw-, tuinbouw- en visserijsector
 • Aanvullende ondersteuning voor culturele sector

Noodpakket Corona (1.0) – gesloten

Op 20 mei 2020 is een nieuw noodpakket verschenen (Noodpakket 2.0). In dit noodpakket zijn regelingen vanuit het eerste noodpakket (Noodpakket 1.0) verlengd en/of gewijzigd en zijn nieuwe regelingen toegevoegd. Onderstaande regelingen betreffen de regelingen uit het eerste noodpakket (maart 2020). Omdat de regelingen gesloten zijn, worden betreffende pagina’s niet meer geactualiseerd.

Belasting- maatregelen

 • Uitstel van betaling
 • Verlagen voorlopige aanslag
 • Deblokkeren g-rekening
 • Verlagen gebruikelijk loon
 • Coronareserve
 • Verlaging urencriterium
 • etc.

NOW 1.0

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

 • Tegemoetkoming in de loonkosten
 • Bij een omzetverlies van 20% of meer
 • Aanvragen niet meer mogelijk. Zie NOW 3.0.
 • Het aanvragen van de definitieve vaststelling is mogelijk, zie deadlines

Tozo 1.0

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

TOGS

Tegemoetkoming schade COVID-19

Wilt u gebruikmaken van een regeling, of meer informatie over één van de regelingen? Neem dan contact op met uw cliëntadviseur / accountant.

Wij hebben de informatie op deze pagina met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Maar de ontwikkelingen gaan zeer snel. Wij houden de ontwikkelingen voor u in de gaten en zullen wijzigingen zo snel als mogelijk publiceren.

 

Menu