Noodpakket Corona (3.0)

Het kabinet heeft verschillende financiële noodregelingen in het leven geroepen om gedurende de Corona-crisis zoveel mogelijk banen en inkomens veilig te stellen en de economie te ondersteunen. Lees hier meer over de diverse tijdelijke financiële regelingen uit het Noodpakket 1.0, Noodpakket 2.0 en Noodpakket 3.0.

TVL (verlenging)

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

 • Subsidie voor getroffen sectoren met doorlopende vaste lasten
 • Eenmalige tegemoetkoming van max. € 90.000
 • Bij omzetderving van minimaal 30%
 • 3 tijdvakken van 3 maanden
 • Aanvragen vanaf medio november 

NOW 3.0

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

 • Tegemoetkoming in de loonkosten
 • Bij een omzetverlies van 20% of meer (vanaf 2021 30%>)
 • 3 tijdvakken van 3 maanden tot 1 juli 2021
 • Naar verwachting aan te vragen vanaf 16 november 2020

Tozo 3.0

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

 • Voor zelfstandigen
 • Doel: aanvulling inkomen tot sociaal minimum
 • Tijdvak 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021
 • Aanvragen bij de woongemeente

 

Overige

Belastingmaatregelen en financieringsmogelijkheden

Het aanvragen van verlenging van uitstel van betaling is mogelijk tot 1 januari 2021.

De terugbetalingsregeling start per 1 juli 2021. Zie ook het tijdspad.

De financieringsmogelijkheden COL, BMKB-C, GO-C en KKC blijven beschikbaar. Daarnaast zijn er investeringsmaatregelen en is er sociale ondersteuning. Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid.

Noodpakket Corona (2.0)

TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
(opvolger TOGS)

 • Voor direct getroffen sectoren
 • Eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 50.000
 • Bij omzetderving van minimaal 30%
 • Aanvragen mogelijk t/m 30 oktober 2020 
 • Zie ook TVL in noodpakket 3.0

NOW 2.0

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

 • Tegemoetkoming in de loonkosten
 • Bij een omzetverlies van 20% of meer
 • Periode 1 juni, 1 juli, 1 augustus
 • Aanvraagperiode gesloten zie NOW 3.0
 • Definitieve vaststelling vanaf 15 april 2021 (was 15 november 2020)

Tozo 2.0

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

 • Voor zelfstandigen
 • Aanvulling inkomen tot sociaal minimum
 • Aanvragen bij de gemeente
 • Aanvraagperiode gesloten, zie TOZO 3.0

Uitstel

Uitstel van betalen belastingen

 • Voor ondernemers en ondernemingen
 • Online aan te vragen bij de Belastingdienst
 • Zodra er een aanslag is
 • Regeling staat open tot 1 oktober 2020

TOFA

Tijdelijke overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten

 • Voor werknemers met een flexibel arbeidscontract
 • Eenmalige tegemoetkoming maart, april, mei 2020
 • Aanvraagperiode is gesloten

Overige

Fiscale maatregelen en financieringsmogelijkheden

 • De mogelijkheid om uitstel van betaling van belastingen aan te vragen is verlengd tot 1 oktober 2020. Ook de overige fiscale regelingen zijn verlengd
 • De financieringsmogelijkheden COL, BMKB-C, GO-C en KKC blijven beschikbaar
 • Specifieke regelingen landbouw-, tuinbouw- en visserijsector
 • Aanvullende ondersteuning voor culturele sector

Noodpakket Corona (1.0)

Op 20 mei 2020 is een nieuw noodpakket verschenen (Noodpakket 2.0). In dit noodpakket zijn regelingen vanuit het eerste noodpakket (Noodpakket 1.0) verlengd en/of gewijzigd en zijn nieuwe regelingen toegevoegd. Onderstaande regelingen betreffen de regelingen uit het eerste noodpakket (maart 2020). Omdat de regelingen gesloten zijn, worden betreffende pagina’s niet meer geactualiseerd.

Belasting- maatregelen

 • Uitstel van betaling
 • Verlagen voorlopige aanslag
 • Deblokkeren g-rekening
 • Verlagen gebruikelijk loon

NOW 1.0

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

 • Tegemoetkoming in de loonkosten
 • Bij een omzetverlies van 20% of meer
 • Aanvragen niet meer mogelijk. Zie NOW 2.0 en 3.0. Het aanvragen van de definitieve vaststelling kan vanaf 7 oktober 2020.

Tozo 1.0

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

 • Voor zelfstandigen
 • Aanvulling inkomen tot sociaal minimum
 • Aanvragen niet meer mogelijk zie TOZO 2.0

TOGS

Tegemoetkoming schade COVID-19 

 • Voor direct getroffen sectoren
 • Eenmalige tegemoetkoming
 • Aanvragen bij de Rijksoverheid
 • Aanvraagperiode gesloten, zie opvolger TVL

Wilt u gebruikmaken van een regeling, of meer informatie over één van de regelingen? Neem dan contact op met uw cliëntadviseur / accountant.

Wij hebben de informatie op deze pagina met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Maar de ontwikkelingen gaan zeer snel. Wij houden de ontwikkelingen voor u in de gaten en zullen wijzigingen zo snel als mogelijk publiceren.

Menu