Belastingmaatregelen

Onderstaande maatregelen betreffen de maatregelen uit Noodpakket 1, welke deels zijn voortgezet in Noodpakket 2 en 3. Onderstaande informatie wordt niet langer geactualiseerd. Voor actuele informatie over uitstel van betalen klik hier

De Belastingdienst heeft diverse maatregelen genomen om ondernemers te helpen in deze moeilijke tijden. Op deze pagina leest u hoe u gebruik kunt maken van bepaalde maatregelen.

Uitstel van betaling 3 maanden + verlenging

Het is mogelijk om voor een periode van 3 maanden uitstel van betaling aan te vragen. Mogelijk is een belastinguitstel van 3 maanden te kort. U kunt dan voor een langere periode uitstel aanvragen. Vanaf 29 juni 2020 is dit online mogelijk. Indien uw belastingschuld hoger is dan € 20.000 dan heeft de Belastingdienst aanvullende informatie nodig waaruit blijkt dat de betalingsproblemen zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Hierbij is een verklaring van derde-deskundige nodig.

Verlaging voorlopige aanslag

Indien u een lagere winst verwacht, kunt u de voorlopige aanslag over 2020 (danwel 2021) wijzigen. Betaalt u nu een voorlopige aanslag, en wilt u deze (laten) verlagen? Neem dan contact op met uw cliëntadviseur.

Deblokkeren g-rekening

Normaal kan enkel een overschot op de g-rekening vrijgegeven worden. Door de coronacrisis kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor aanslagen loonheffing en/of omzetbelasting.Voor deze aanslagen moet dan wel uitstel van betaling zijn aangevraagd. Deblokkering van de g-rekening in verband met corona kan met het ‘gebruikelijke’ formulier voor deblokkering.

Verlaging gebruikelijk loon

Als DGA van uw BV valt u onder de gebruikelijk loonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog uw inkomen minimaal moet zijn. Over het loon houdt uw vennootschap loonheffing in. Hebt u als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling, dan mag u onder voorwaarden in 2020 uitgaan van een lager loon. U gaat dan uit van een lager loon evenredig aan de omzetdaling. Zodra de uitwerking en voorwaarden van deze maatregel bekend zijn, laten wij u dit weten.

VPB: verliesverrekening met fiscale coronareserve

In uw aangifte vennootschapsbelasting kunt u onder voorwaarden het verlies van het boekjaar verrekenen met de winst van het voorgaande jaar. Een verlies 2020 kan dus verrekend worden met een eventuele winst over 2019. Echter kunt u dit pas verrekenen bij de aangifte over 2020. Het duurt dus enige tijd voordat u het verlies ‘echt’ kunt verrekenen. U mag daarom het verwachte verlies over 2020, voor zover dit verband houdt met de coronacrisis, al in de aangifte over 2019 aftrekken. Dit kan door het vormen van een coronareserve. Binnenkort komt er een beleidsbesluit met voorwaarden voor het vormen van de reserve.

Uitstel Wet excessief lenen bij eigen bv

Het wetsvoorstel inzake excessief lenen bij de eigen bv, in de volksmond de dga-taks, wordt met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Volgens het wetsvoorstel moet een dga belasting betalen over schulden bij de eigen bv die groter zijn dan € 500.000, waarbij een schuld ten behoeve van de eigen woning niet meetelt. Het uitstel betekent dat dga’s een jaar extra tijd hebben, tot 31 december 2023, om schulden bij hun bv af te lossen die groter zijn dan € 500.000, om zodoende belastingheffing te voorkomen.

Aftrek hypotheekrente niet in gevaar bij tijdelijk niet aflossen

Voor hypotheken die vanaf 2013 zijn afgesloten, geldt voor de aftrek van de hypotheekrente een aflossingsverplichting. Vanwege de coronacrisis bieden banken nu hun klanten aan om gedurende een periode van maximaal zes maanden hun rente- en aflossingsverplichting op te schorten. Om te voorkomen dat dit tot verlies van aftrek van de hypotheekrente lijdt, wordt de aflossingsverplichting versoepeld. Dit betekent dat de regels rond de inhaalaflossing worden versoepeld. De inhaalaflossing kan worden uitgesmeerd over het restant van de looptijd van de hypotheek, of er kan hiervoor een apart aflossingsschema worden afgesproken.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Als een aanslag niet tijdig betaald wordt, betaalt u normaal gesproken een invorderingsrente van 4%. Vanaf 23 maart 2020 is deze rente verlaagt naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingschulden. In sommige gevallen betaalt u belastingrente. Voor de vennootschapsbelasting bedroeg deze rente 8% en voor de andere belastingen 4%. Ook deze rente is tijdelijk verlaagd tot 0,01%. De tijdelijke verlaging gaat voor de inkomstenbelasting in op 1 juli 2020 en voor de andere belastingen op 1 juli 2020.

Versoepeling urencriterium

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting moet u voor bepaalde aftrekposten voldoen aan het urencriterium. Het urencriterium van 1.225 uur geldt onder andere voor de starters- en zelfstandigenaftrek. Door de coronacrisis kunt u in 2020 mogelijk niet voldoen aan dit criterium. Voor de aangifte over 2020 mag u daarom voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 uitgaan van ten minste 24 uur gewerkte uren per week. Ook als u deze uren niet gemaakt heeft. Ook voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 mag u uitgaan van ten minste 24 uur per week.

Verruiming vrije ruimte WKR

Als werkgever mag u onder de werkkostenregeling (WKR) een gedeelte van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dit is de vrije ruimte. Met ingang van 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% van uw fiscale loonsom tot € 400.000 ( en 1,2% over het meerdere). De vrije ruimte over uw fiscale loon tot € 400.000 gaat van 1,7% naar 3%. Dit biedt werkgevers de mogelijkheid om werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen met bijvoorbeeld een bloemetje of een cadeaubon. (ook in 2021 is de vrije ruimte tijdelijk verhoogd naar 3% over uw fiscale loonsom tot € 400.000)

Premiedifferentiatie WW: termijn schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd

Om de lage WW-premie toe te passen bij werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn, moet u de arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. De termijn voor het schriftelijk vastleggen van deze contracten is met 3 maanden verlengd tot 1 juli 2020.

Vaste reiskostenvergoeding en thuiswerken

Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding, maar werken zij nu (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste reiskostenvergoeding niet aan te passen. let op hiervoor geldt een einddatum.

Voor vragen over deze maatregelen of één van de andere maatregelen kunt u contact opnemen met WEA Rivierenland.

Menu