Belastingmaatregelen

De Belastingdienst heeft diverse maatregelen genomen om ondernemers te helpen in deze moeilijke tijden. Op deze pagina leest u hoe u gebruik kunt maken van bepaalde maatregelen.

Uitstel van betaling voor 3 maanden

Voor het aanvragen van uitstel betaling voor een periode van 3 maanden hebben wij een aparte pagina ingericht. Zie hiervoor de pagina uitstel van betalen.

Uitstel van betaling langer dan 3 maanden

Mogelijk is een belastinguitstel van 3 maanden te kort. U kunt dan voor een langere periode uitstel aanvragen. Op dit moment is dit enkel mogelijk middels een schriftelijk verzoek (dus niet online). Is op dit moment uw openstaande schuld van belastingaanslagen lager dan € 20.000 dan kunt u schriftelijk uitstel aanvragen. In uw verzoek geeft u aan wat de gevolgen van de coronacrisis voor uw onderneming zijn (met bijvoorbeeld tussentijdse cijfers). Indien uw belastingschuld hoger is dan € 20.000 dan heeft de Belastingdienst aanvullende informatie nodig waaruit blijkt dat de betalingsproblemen zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Hierbij is een verklaring van derde-deskundige nodig.

Verlaging voorlopige aanslag

Indien u een lagere winst verwacht, kunt u de voorlopige aanslag over 2020 wijzigen. Betaalt u nu een voorlopige aanslag 2020, en wilt u deze (laten) verlagen? Neem dan contact op met uw cliëntadviseur.

Deblokkeren g-rekening

Normaal kan enkel een overschot op de g-rekening vrijgegeven worden. Door de coronacrisis kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor aanslagen loonheffing en/of omzetbelasting.Voor deze aanslagen moet dan wel uitstel van betaling zijn aangevraagd. Deblokkering van de g-rekening in verband met corona kan met het ‘gebruikelijke’ formulier voor deblokkering.

Verlaging gebruikelijk loon

Als DGA van uw BV valt u onder de gebruikelijk loonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog uw inkomen minimaal moet zijn. Over het loon houdt uw vennootschap loonheffing in. Hebt u als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling, dan mag u onder voorwaarden in 2020 uitgaan van een lager loon. U gaat dan uit van een lager loon evenredig aan de omzetdaling. Zodra de uitwerking en voorwaarden van deze maatregel bekend zijn, laten wij u dit weten.

VPB: verliesverrekening met fiscale coronareserve

In uw aangifte vennootschapsbelasting kunt u onder voorwaarden het verlies van het boekjaar verrekenen met de winst van het voorgaande jaar. Een verlies 2020 kan dus verrekend worden met een eventuele winst over 2019. Echter kunt u dit pas verrekenen bij de aangifte over 2020. Het duurt dus enige tijd voordat u het verlies ‘echt’ kunt verrekenen. U mag daarom het verwachte verlies over 2020, voor zover dit verband houdt met de coronacrisis, al in de aangifte over 2019 aftrekken. Dit kan door het vormen van een coronareserve. Binnenkort komt er een beleidsbesluit met voorwaarden voor het vormen van de reserve.

Uitstel Wet excessief lenen bij eigen bv

Het wetsvoorstel inzake excessief lenen bij de eigen bv, in de volksmond de dga-taks, wordt met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Volgens het wetsvoorstel moet een dga belasting betalen over schulden bij de eigen bv die groter zijn dan € 500.000, waarbij een schuld ten behoeve van de eigen woning niet meetelt. Het uitstel betekent dat dga’s een jaar extra tijd hebben, tot 31 december 2023, om schulden bij hun bv af te lossen die groter zijn dan € 500.000, om zodoende belastingheffing te voorkomen.

Aftrek hypotheekrente niet in gevaar bij tijdelijk niet aflossen

Voor hypotheken die vanaf 2013 zijn afgesloten, geldt voor de aftrek van de hypotheekrente een aflossingsverplichting. Vanwege de coronacrisis bieden banken nu hun klanten aan om gedurende een periode van maximaal zes maanden hun rente- en aflossingsverplichting op te schorten. Om te voorkomen dat dit tot verlies van aftrek van de hypotheekrente lijdt, wordt de aflossingsverplichting versoepeld. Dit betekent dat de regels rond de inhaalaflossing worden versoepeld. De inhaalaflossing kan worden uitgesmeerd over het restant van de looptijd van de hypotheek, of er kan hiervoor een apart aflossingsschema worden afgesproken.

Voor vragen over deze maatregelen of één van de andere maatregelen kunt u contact opnemen met WEA Rivierenland.

Menu