Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2.0

Het eerste subsidietijdvak (NOW 1.0) loopt op 31 mei 2020 af. Het kabinet heeft besloten de NOW-regeling met 3 maanden te verlengen (de NOW 2.0). De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid heeft nog altijd het doel het voor werkgevers mogelijk te maken om werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden. Het streven is een openstelling per 6 juli 2020.

Voor wie?

Voor werkgevers die in een periode van drie maanden een omzetverlies hebben van ten minste 20%. De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van drie maanden, die naar keuze kan starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van NOW 1.0 kunnen ook gebruikmaken van NOW 2.0. Wel geldt voor hun de voorwaarden dat het tijdvak van NOW 2.0 moet aansluiten op het tijdvak van NOW 1.0

Wijzigingen en voorwaarden

  • Periode omzetdaling start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus
  • De referentiemaand van de loonsom wijzigt van januari naar maart
  • Bij NOW 2.0 geldt geen ontslagboete (bij ontslagaanvragen in de periode 1 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020)
  • Een nieuwe voorwaarde is dat er geen dividend of bonus (aan directie/bestuur) uitgekeerd mag worden over 2020 en dat er geen eigen aandelen ingekocht mogen worden
  • Zowel bij NOW 1.0 als bij NOW 2.0  tellen eventuele subsidies, waaronder TOGS, mee als omzet
  • Er is een inspanningsverplichting voor werkgevers om werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen
  • De forfaitaire opslag gaat van 30% naar 40%
  • Het proces is ongewijzigd

Om seizoensbedrijven tegemoet te komen, komt er een extra compensatie voor werkgevers waarbij de loonsom over januari niet representatief is. De aanpassing wordt automatisch bij de subsidievaststelling (achteraf dus op zijn vroegst september) bepaald. De aanpassing geldt als de loonsom over maart tot en met mei hoger is dan driemaal de loonsom van januari.

Voor de verder invulling van de NOW-regeling verwijzen wij u naar de NOW 1.0

Menu