Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB is een regeling uit het Noodpakket 2.0 om bedrijven tegemoet te komen in hun vaste lasten. De tegemoetkoming is een eenmalig bedrag met een maximum van € 50.000. De tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling en het aandeel vaste lasten.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor de hardst geraakte MKB bedrijven, waaronder horeca, recreatie, sportscholen en theaters die in de periode juli t.m september een omzetdaling van ten minste 30% verwachten (dezelfde sectoren als bij de TOGS uit Noodpakket 1.0).

Voorwaarden

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming in de vaste lasten. De omzetderving moet ten minste 30% zijn. De vaste lasten moeten minimaal €  4.000 bedragen.

De aanvraag

Aanvragen kunnen vanaf 30 juni 2020 tot en met 30 oktober 2020 ingediend worden bij de RVO. Hiervoor is E-herkenning niveau 1 of Digid nodig. Bij het aanvraag vragen ze om de volgende gegevens:

  • Gegevens contactpersoon
  • Bankrekeningnummer betreffende entiteit
  • Gerealiseerde omzet kwartaal 2 en kwartaal 3 2019 (indien BTW-plichtig dienen de beschikkingen / aangiftes omzetbelasting toegevoegd te worden)
  • Verwachte omzet kwartaal 2 en kwartaal 3 2020

Na het invullen van bovenstaande gegevens, wordt de verwachte tegemoetkoming en het voorschot berekend. Het aandeel in de vaste lasten hoeft niet ingevuld te worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gegevens van het CBS.

Na goedkeuring ontvangt u een voorschot van 80%.

Kom ik in aanmerking?

Met de adviestool van de RVO ziet u of u in aanmerking komt voor TVL. U hoeft hiervoor niet in te loggen.

Menu