Uitstel van betalen belastingen

Sinds maart 2020 was het voor ondernemers, die in financiële problemen zaten door de coronacrisis, mogelijk bijzonder uitstel van betalen aan te vragen. Het uitstel van betalen was in eerste instantie voor een periode van 3 maanden. Daarna was verlenging mogelijk. Het aanvragen van uitstel of verlenging is meerder malen verlengd. Per 1 april 2022 verloopt het uitstel voor alle ondernemers

Afloop uitstel 1 april 2022

Heeft u uitstel van betalen gehad, en liep tot uitstel tot 1 april 2022. Let dan op dat u vanaf 1 april weer tijdig betaalt. Dit betreffen:

 • Aangiftes die op of na 1 april 2022 worden gedaan (bijvoorbeeld: de BTW-aangifte Q1-2022, BTW-aangifte maart 2022)
 • Aanslagen met een uiterste betaaldatum van 1 april 2022 of later

Voorbeeld: krijgt u op 10 maart 2022 een aanslag (dagtekening) met een uiterste betaaldatum van 25 april 2022 (betaaldatum), dan heeft u voor deze aanslag geen uitstel. 

Terugbetalingsregeling

Op 1 oktober 2022 start, onder voorwaarden, een betalingsregeling van 60 maanden voor de belastingschuld die u tot en met de laatste dag van uw bijzonder uitstel hebt opgebouwd (en waarvoor u bijzonder uitstel had). Over de betalingsregeling is invorderingsrente verschuldigd. Of u in aanmerking komt voor de betalingsregeling en voor welke schulden is afhankelijk van:

 • Wanneer het uitstel is aangevraagd;
 • of u verlenging van het uitstel heeft;
 • of u na afloop van het uitstel tijdig betaald heeft;
 • of u pré corona schulden heeft.

Indien u verlenging heeft aangevraagd, geldt het uitstel voor de periode 12 maart 2020 tot en met 30 september 2021. Daarnaast kan de Belastingdienst besluiten eventuele pré-coronaschulden (schulden ontstaan voor 12 maart 2020) mee te nemen in de betalingsregeling.

Eerder betalen

U ontvangt van de Belastingdienst een overzicht met de openstaande schuld en de betalingsregeling. Dit zal inhouden dat u vanaf 1 oktober 2022 maandelijks een evenredig deel van de totale schuld betaalt. Wilt u voor 1 oktober 2022 uw schulden aflossen, doe dit dan o.v.v. het betalingskenmerk van de originele aanslag.

Rondom 1 augustus 2022 berekent de Belastingdienst het maandbedrag inclusief de invorderingsrente.

 • Betaalt u voor 1 augustus 2022 (en deel) terug, dan wordt de totale schuld minder en hiermee ook het bedrag voor de betalingsregeling.
 • Betaalt u na 1 augustus 2022 meer dan het vaste maandbedrag, dan blijft het maandbedrag gelijk, maar wordt de looptijd korter. Wilt u het maandbedrag aanpassen, dan moet u hiervoor een verzoek doen.

Met de rekenhulp van de Belastingdienst kunt u uw maandtermijn berekenen, inclusief de invorderingrente.

Invorderingsrente

De invorderingsrente is in verband de coronacrisis tijdelijk verlaagd, en wordt in stappen weer verhoogd tot 4%. Het verloop van de rente is als volgt:

 • Van 23 maart 2020 t/m 30 juni 2022 – 0,01%
 • Vanaf 1 juli 2022 – 1%
 • Vanaf 1 januari 2023 – 2%
 • Vanaf 1 januari 2024 – 4%

Voorbeeld betalingsregeling inclusief rente: stel u heeft een schuld opgebouwd van € 10.000. U betaalt in dit geval 60 maanden lang een bedrag van € 180,-. Dit betekent dat over de totale schuld van €10.000 een rente van €828 verschuldigd is. Als u in dit zelfde voorbeeld op bijv. 1 januari 2023 in één keer € 5.000 extra aflost, betaalt u 29 termijnen van € 180,-, de totale rente is dan dus € 650,-

Menu