Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Dit betreft een maatregel uit Noodpakket 1, onderstaande info wordt daarom niet langer geactualiseerd. De TVL is de opvolger van de TOGS.

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren  (TOGS) is één van de noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van de maatregelen van het kabinet. Zoals horeca, sportscholen, contactberoepen en onderwijsinstellingen.

Wat is TOGS?

TOGS is een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto om vaste lasten zoals de huur van een pand te betalen.

Voor wie (voorwaarden)?

Om in aanmerking te komen voor de TOGS gelden diverse voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Uw onderneming stond op 15 maart 2020 ingeschreven bij de KVK
  • De SBI-code van uw hoofdactiviteit (op 15 maart 2020) staat op de lijst van de Rijksoverheid (bekijk hier de lijst)
  • U verwacht in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies van ten minste € 4.000.
  • U verwacht in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te hebben
  • De onderneming is buiten uw woning gevestigd (er geldt een uitzondering voor eet- en drinkgelegenheden)
  • Voor een aantal ondernemingen (o.a. horeca en zorgondernemingen) gelden aanvullende voorwaarden
  • Staat uw hoofdactiviteit niet op de SBI-lijst maar uw nevenactiviteit wel, ook dan komt u mogelijk in aanmerking

Voor de volledige lijst met voorwaarden verwijzen wij u naar de site van de Rijksoverheid of uw cliëntadviseur bij WEA.

Waar en wanneer TOGS aanvragen?

U kunt de tegemoetkoming tot en met vrijdag 26 juni 2020 aanvragen via de site van de Rijksoverheid (link). Voor eenmanszaken en VOF’s heeft u een DigiD nodig. In het geval van een rechtspersoon heeft u E-herkenning nodig. Mocht u niet over een (geldige) DigiD of E-herkenning beschikken, of besteedt u de aanvraag liever aan ons uit, neem dan contact met ons op. Let op, bij de aanvraag dient u een bewijsstuk mee te sturen van de vestiging gescheiden van uw privé woning. Dit kan in de vorm van een zakelijke huur- of koopovereenkomst.

Na de aanvraag

U ontvangt uiterlijk 3 weken na de aanvraag het bedrag in één keer op de opgegeven rekening. U ontvangt tevens een bevestigingsbrief. Controle en handhaving door de Rijksoverheid vindt achteraf plaats.

Heeft u vragen over TOGS of over één van de andere regelingen, neem dan contact op met uw cliëntadviseur/accountant.

Menu