Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Dit betreft een maatregel uit Noodpakket 1.0. Informatie op deze pagina wordt niet langer geactualiseerd.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te steunen in de coronacrisis. Tozo voorziet, voor een periode van maximaal 3 maanden, in een aanvulling van het inkomen van ondernemers tot het sociaal minimum.

Voor wie?

De uitkering is voor zelfstandige ondernemers die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Als gevolg van de coronacrisis is het inkomen lager dan het sociaal minimum;
  • De ondernemer is tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • De ondernemer woont in Nederland en de onderneming is in Nederland gevestigd
  • De onderneming is voor 17 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,
  • De ondernemer voldoet aan het urencriterium (1.225 uur),
  • Voor een DGA geldt dat hij ten minste 50% van de aandelen bezit.

Wat is Tozo?

De Tozo is gebaseerd op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). In verband met de coronacrisis zijn diverse voorwaarden tijdelijk versoepeld. Zo is er een snellere behandeltermijn, geen vermogens- of partnertoets en geen toets op levensvatbaarheid. De inkomensondersteuning voor het levensonderhoud hoeft (indien voldaan aan de voorwaarden) niet terugbetaald te worden.

Waar vraagt u Tozo aan?

U vraagt Tozo aan bij uw woongemeente. Vooralsnog staat de regeling tot 1 juni 2020 open. Veelal heeft u voor het inloggen een geldig DigiD nodig. De aan te leveren informatie en bewijsstukken verschilt per gemeente maar zal bestaan uit: NAW-gegevens, gegevens onderneming, bewijsstuk urencriterium, afschrift bankrekening en een verklaring hoe de financiële problemen zijn ontstaan.

Voor vragen over Tozo of één van de andere regelingen kunt u terecht bij uw cliëntadviseur.

Menu