Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO 2.0 en 3.0)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) is een bijstandsregeling die voorziet in een inkomensaanvulling van ondernemers tot het sociaal minimum. Zie ook TOZO 1.0.  Enkele aanvullende voorwaarden t.o.v. TOZO 1.0 zijn de partnerinkomenstoets en de vermogenstoets.

TOZO 3.0

Tozo 3.0 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Tozo 3 kan vanaf 1 oktober aangevraagd worden bij uw woongemeente. Als u al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen zodra uw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Uw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Ook verklaart u dat uw totaal aan beschikbare geldmiddelen lager is dan de toegestane grens van € 46.520 (dit is een ‘nieuwe’ voorwaarde). Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie.

Zie meer informatie de site van de Rijksoverheid.

Menu