Uitstel van betaling aanvragen (> 3 mnd)

Heeft u eerder uitstel van betaling aangevraagd voor een periode van 3 maanden en is dit niet voldoende? Dan kunt u het uitstel van betaling verlengen. Bij het verlengen van het uitstel van betalen is het van belang of u op het moment van het aanvragen van het uitstel (1e aanvraag) meer of minder dan € 20.000 belastingschuld had.

Wel of geen verlenging aanvragen

Vraagt u geen verlenging aan, dan dient u ‘nieuwe’ belastingaanslagen dus aanslagen na de periode van uitstel, conform de wettelijke betalingstermijnen te voldoen. Voor de aanslagen waarvoor u uitstel heeft gekregen, ontvangt u na de zomer een betalingsvoorstel van de Belastingdienst. Tussentijds betalen is uiteraard altijd mogelijk. Vraagt u verlenging aan dan wordt het verleende uitstel verlengd en krijgt u uitstel voor nieuwe aanslagen. Lees hierover meer in ons nieuwsbericht van 30 juli 2020.

Belastingschuld < € 20.000

Was op het moment van het aanvragen van uitstel van betaling de totale schuld lager dan € 20.000, dan kunt u vrij eenvoudig het bijzonder uitstel verlengen met een online formulier. In het formulier geeft u de omstandigheden en gevolgen aan waardoor uw onderneming door de coronacrisis is getroffen (bijvoorbeeld omzetdaling, minder opdrachten etc.). Verder verklaart u in het formulier dat u er alles aan doet om uw liquiditeitspositie te behouden of te versterken. Dit betekent dat uw onderneming geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert, en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben worden uitgekeerd over het jaar 2020. Deze verklaring geldt voor de periode vanaf het insturen van het verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten, zijn uitgesloten van deze verklaring.

Belastingschuld > € 20.000

Was uw belastingschuld op het moment van het aanvragen van uitstel van betaling meer dan € 20.000, dan heeft u voor het aanvragen van verlenging een verklaring van een derde-deskundige nodig. Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een branche-organisatie of uw belastingadviseur of accountant. De deskundige moet aannemelijk maken dat er betalingsproblemen zijn op het moment waarop om uitstel wordt gevraagd, of kort daarna. Uit de verklaring moet blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast bevat de verklaring een zogenoemde liquiditeitsprognose. Deze moet volgens de derde-deskundige aannemelijk zijn. De prognose moet worden gemaakt aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat om uitstel van betaling wordt gevraagd. De deskundige licht toe welke gegevens de ondernemer heeft verstrekt voor de verklaring.

De verklaring en de liquiditeitsprognose dient u bij de aanvraag toe te voegen.

Wanneer ik moet ik betalen?

Zie hiervoor het tijdspad.

Menu