Uitstel van betaling aanvragen

Één van de maatregelen uit het noodpakket inzake Corona is het aanvragen van uitstel van betaling van belastingen. U kunt uitstel van betaling aanvragen via een versoepelde regeling. Deze versoepelde regeling geldt tot 1 oktober 2020. Lees hier hoe en wanneer u uitstel van betaling, voor een periode van 3 maanden, aan kunt vragen.

Voor welke belastingsoorten?

U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen, accijns en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.

Wanneer vraagt u uitstel aan?

Voor de aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) kunt u per fiscaal nummer in één keer uitstel aanvragen zodra er één aanslag is. (op basis van een aangifte is het dus niet mogelijk om uitstel aan te vragen. U dient hiervoor te wachten op een aanslag)

Voorbeeld omzetbelasting: stel wij verzorgen voor uw BV de aangifte omzetbelasting over het 1e kwartaal. U ontvangt van ons de aangifte met het te betalen bedrag. Betaalt u deze niet uiterlijk 30 april 2020, dan ontvangt u in mei 2020 een naheffingsaanslag. Er is nu een aanslag, dit betekent dat u uitstel van betaling aan kunt aanvragen voor een periode van 3 maanden. Dit uitstel geldt niet alleen voor de omzetbelasting maar bijvoorbeeld ook voor de loonbelasting en vennootschapsbelasting van hetzelfde RSIN nummer.

Hoe vraagt u uitstel aan?

Het vragen van uitstel van betaling, voor een periode van 3 maanden, kan middels een schriftelijk verzoek of online. Online vraagt u uitstel aan via deze link. U heeft hiervoor enkel een DigiD nodig. Na het inloggen vragen ze u om de volgende gegevens; RSIN/BSN, adresgegevens bedrijf en gegevens contactpersoon.

Beschikt u niet over een DigiD? Of vraagt u om een andere reden het uitstel liever schriftelijk aan. Bekijk dan deze link.

Melding betalingsonmacht

De Belastingdienst ziet het verzoek tot uitstel van betaling meteen als melding betalingsonmacht. Een ‘losse’ melding van betalingsonmacht is dus niet nodig.

Betaalverzuimboete

Indien de Belastingdienst u uitstel heeft verleend, vernietigd de Belastingdienst eventuele betaalverzuimboetes op naheffingsaanslagen. Deze boetes staan mogelijk nog wel op uw aanslag, ondanks dat u uitstel heeft gekregen. U hoeft hiervoor geen bezwaar te maken. Het gaat enkel om de betaalverzuimboetes welke zijn opgelegd in de periode van het versoepelde uitstelbeleid.

Wat te doen als de uitstelperiode afloopt?

Heeft u uitstel van betaling voor een periode van 3 maanden, en is dit niet voldoende, dan kunt u verlenging aanvragen. Zie hiervoor de pagina uitstel > 3 mnd.

Heeft u geen verlenging aangevraagd, dan hoeft u de schulden waarvoor u uitstel heeft, voorlopig nog niet te betalen. Nieuwe schulden dient u wel tijdig te betalen. Zie hiervoor de pagina tijdspad.

Menu