Lockdown: NOW 3.1 heropend en overige maatregelen

Op 14 december is een harde lockdown aangekondigd. Vele ondernemers moeten de deuren sluiten. Het Kabinet heeft eerder dit jaar een derde steunpakket aangekondigd. Dit pakket is op 19 december uitgebreid. Op dit moment is er sinds de aankondiging van de lockdown op 14 december één aanpassing bekend; een nieuwe openstelling van NOW 3.1. Het aanvragen van NOW 3.1 was mogelijk tot 13 december 2020.  In verband met de door de overheid verplichte sluitingen per 15 december, is het loket om NOW 3.1 aan te vragen heropend. Het aanvragen van NOW 3.1 is mogelijk van 15 december 2020 tot en met 27 december 2020.

NOW in het kort

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze een omzetverlies van ten minste 20% verwachten. Voor het berekenen van het omzetverlies, wordt de omzet uit de periode van NOW 3.1 vergeleken met 1/4 van de omzet over 2019. Zie voor meer informatie over de NOW het Coronapakket op onze website.

Tijdvak NOW 3.1

Heeft u geen gebruik gemaakt van NOW 2.0, dan is het mogelijk de 3-maands periode van NOW 3.1 in te laten gaan op 1 oktober, 1 november of 1 december. Kiest u voor een startdatum van 1 november of 1 december dat valt de periode van de lockdown (15 december 2020 tot 19 januari 2021) in de periode van omzetvergelijking.

Heeft u gebruik gemaakt van NOW 2.0, dan moet de periode van NOW 3.1 aansluiten op de periode van NOW 2.0.

Andere maatregelen

Ander maatregelen welke nog open staan zijn o.a. de TVL en uitstel van betalen belastingen.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers die meer dan 30% omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Het subsidiepercentage is afhankelijk van het omzetverlies en het aandeel vaste lasten. Voor het omzetverlies wordt de omzet in Q4-2020 vergeleken met de omzet Q4-2019. De subsidie voor Q4-2020 is aan te vragen tot en met 29 januari 2021.

Het is tot en met 31 maart 2021 mogelijkheid om voor de eerste keer, of verlenging van, belastinguitstel aan te vragen. Het terugbetalen van de belastingschuld start vanaf 1 juli 2021 met een betalingsregeling van 36 maanden.

Ontwikkelingen

Uiteraard volgen wij voor u de ontwikkelingen. Mocht het steunpakket wijzigen, dan brengen wij u op de hoogte via onze website en social media. Daarnaast zorgen wij ervoor dat het Coronapakket op onze website actueel is.

 

Menu