Melding betalingsonmacht niet langer nodig

Op 2 april informeerde wij u over het online aanvragen van uitstel van betaling van belastingen. Wij wezen u hierbij op de wettelijke melding van betalingsonmacht bij rechtspersonen. Onlangs heeft het ministerie van Financiën bekend gemaakt dat het niet langer nodig is een aparte melding betalingsonmacht te doen. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.

Uitstel van betaling aanvragen

Uitstel van betaling vraagt u aan via het online formulier of middels een schriftelijk verzoek. Het (online) formulier kan behulp van DigiD ingevuld worden. Dit geldt voor zowel eenmanszaken als ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (BV’s). Na het inloggen met DigiD kunt u aangeven voor voor welk BSN danwel RSIN nummer u uitstel wilt aanvragen. Voor de aanvraag heeft u enkel een DigiD en de gegevens van de onderneming nodig. U vraagt per RSIN / BSN in één keer uitstel aan voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Let op: u kunt pas uitstel aanvragen op het moment dat er een aanslag is opgelegd.

Voorbeeld

Stel een BV draagt de loonheffing over de maand februari 2020 i.v.m. Coronacrisis niet af. De BV ontvangt hiervan in april een naheffingsaanslag. Voor deze aanslag doet de BV een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Deze melding wordt meteen als melding betalingsonmacht aangemerkt. Deze melding geldt ook voor de komende tijdvakken.

Klik hier voor het online formulier

Menu