Uitbreiding coronasteun

Op 21 december jl. heeft het Kabinet aangekondigd de coronasteun te verruimen. Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

Het maximale omzetverlies waarvoor werkgevers NOW kunnen krijgen gaat van 80% naar 90%. Dit geldt voor zowel de NOW inzake Q4-2021 (november en december) als voor Q1-2022. De uitbetaling van de voorschotten is (voorlopig) nog gebaseerd op 80%, bij de definitieve vaststelling wordt gerekend met 90%. NOW 5 is nog tot en met 31 januari 2022 aan te vragen. Voor Q1-2022 komt er een NOW 6, dit loket opent begin 2022.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

Voor de TVl Q4-2021 verlaagt het Kabinet de omzetverliesdrempel van 30% naar 20%. Dit om ondernemers tegemoet te komen die in de laatste weken van het kwartaal hard zijn geraakt door de directe lockdown. De TVL Q4-2021 is nog tot 28 januari 2022 aan te vragen. Ook voor Q1-2022 komt er een TVL, deze is naar verwachting begin 2022 aan te vragen.

Wilt u meer informatie over de coronasteunpakketten, neem dan contact op met uw cliëntadviseur.

Menu