Uitbreiding steunpakket

Het kabinet heeft vandaag bekend gemaakt het steun- en herstelpakket voor banen en economie verder uit te breiden. Zo ziet het kabinet af van enkele aangekondigde versoberingen van het derde steunpakket. Daarnaast komt er een extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen door bijvoorbeeld verplichte sluiting.

NOW en TVL

De invulling van de NOW blijft voor Q1-2021 gelijk aan Q4-2020. De geplande versobering gaat dus niet door. De TVL krijgt een nieuw subsidiepercentage. Het percentage van de TVL gaat afhankelijk van de omzetderving naar 50%-70%. De verruiming is voor Q4-2020 en Q1-2021. Daarnaast blijft de verbreding van de SBI-codes (zoals voor Q4-2020 geldt) gelden in Q1-2021.

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 april 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, en waarvan het uitstel 31 december af zou lopen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021.

TOZO

Al eerder is aangekondigd dat de TOZO in de huidige vorm tot 1 april 2021 loopt. Bovendien gaat het kabinet per 1 januari zelfstandige ondernemers helpen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst door bijvoorbeeld coaching of bijscholing.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Voor bijvoorbeeld zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen komt er een regeling TONK. Dit is een regeling via de gemeente om extra hulp te bieden als noodzakelijke kosten door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden.

Bron: Rijksoverheid 9 december 2020

 

Menu