Uitstel van betalen – mogelijke situaties en gevolgen

Eerder hebben we u laten weten dat de regeling omtrent uitstel van betalen verlengd is tot 1 april 2021. Door de verlenging van de regeling kunnen meerdere situaties ontstaan. Wij hebben deze situaties voor u uitgewerkt. Zie hiervoor onze website – uitstel van betalen.

Tot wanneer uitstel?

Heeft u verlenging van uitstel van betalen (verlengd uitstel t/m 31 december 2020), dan heeft u nu automatisch uitstel tot 1 april. U hoeft geen nieuw verzoek te doen. Heeft u nog geen uitstel of geen verlenging (dus enkel 3 maanden uitstel), dan loopt u uitstel af op de datum zoals eerder door de Belastingdienst gecommuniceerd is. Wel is het mogelijk alsnog uitstel of verlenging aan te vragen.

Let op: tijdig betalen na afloop uitstel

Loopt u uitstel af, zorg ervoor dat u tijdig betaalt. Betaalt u niet tijdig, dan heeft u mogelijk geen recht op de terugbetalingsregeling en dient u alle belastingschulden voor 1 juli 2021 terug te betalen. Heeft u uitstel tot 1 april 2021, dan dient u de aangiftes over de tijdvakken Q1-2021 en/of maart 2021 tijdig te betalen.

Terugbetalingsregeling

De terugbetalingsregeling van 36 maanden start op 1 juli 2021.

Uitzonderingen:

  • Heeft u aangiftes welke u tijdig moest betalen, niet tijdig betaald, dan komt u mogelijk niet in aanmerking voor de regeling.
  • Voor pré-coronaschulden gelden mogelijk andere regels. Het gaat om schulden ontstaan voor 12 maart 2020.

 

Klik hier voor meer informatie over het uitstel van betalen. 

 

 

Menu