Uitstel van betaling nu online aan te vragen

De Belastingdienst meldt dat het vanaf nu mogelijk is online uitstel van betaling aan te vragen. Op dit moment is dat mogelijk voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Bent u door de Coronacrisis niet in staat uw belastingschulden te betalen, lees dan snel verder.

Online aanvragen

Het formulier kan behulp van DigiD ingevuld worden. Dit geldt voor zowel eenmanszaken als ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (BV’s). Na het inloggen met DigiD kunt u aangeven voor voor welk BSN danwel RSIN nummer u uitstel wilt aanvragen. Voor de aanvraag heeft u enkel een DigiD en de gegevens van de onderneming nodig. U vraagt per RSIN / BSN in één keer uitstel aan voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. U hoeft hierbij de aanslagen niet langer te vermelden.

Het blijft overigens ook mogelijk om schriftelijk uitstel van betaling aan te vragen.

Na de aanvraag

Als u het formulier instuurt, legt de Belastingdienst de invordering meteen stil voor een periode van 3 maanden. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van de aanvraag.

Doe op tijd aangifte

U moet op tijd aangifte blijven doen. Na het indienen van de aangifte, ontvangt u een aanslag. Op deze aanslag kan de Belastingdienst uitstel verlenen. Krijgt u na het aanvragen van uitstel van betaling nieuwe aanslagen, dan hoeft u daarvoor niet apart uitstel aan te vragen. Mocht er onverhoopt toch een boete wegens niet betalen op de aanslag staan, dan hoeft u hiervoor geen bezwaarschrift in te dienen. De belastingdienst draait deze boete automatisch terug. Dit geldt niet voor boetes wegens het niet doen van aangifte.

Let op bestuurdersaansprakelijkheid (BV, NV etc.)

Vraag je uitstel van betaling aan voor een BV, NV, stichting of vereniging dan moet op grond van de Invorderingswet een betalingsonmacht gemeld worden. Het niet melden kan bij faillissement in beginsel leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Melding moet gedaan worden uiterlijk twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting voldaan moest zijn. Vraagt u voor een BV, NV, vereniging of stichting uitstel van betaling aan, meld dan meteen uw betalingsonmacht bij de Belastingdienst. Zie hiervoor link

 

Klik hier voor het online formulier om uitstel aan te vragen.

Menu