Versoepeling uitstel van betalen

Het kabinet heeft de regeling omtrent het uitstel van betaling van belasting versoepelde. Lees in dit nieuwsbericht de belangrijkste wijzigingen.

Regeling verlengd tot 1 juli 2021

Het uitstel van betaling van belastingschulden is verlengd tot 1 juli 2021. Dit betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 juli 2021 uitstel van betaling of een verlenging van een reeds verleend uitstel kunnen aanvragen. Concreet betekent dit:

  • Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hebben gehad, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021.
  • Ondernemers die wel uitstel hebben gehad, maar dit uitstel niet hebben verlengd, kunnen tot 1 juli 2021 een verzoek tot verlenging aanvragen. Let op mogelijk heeft u hierbij een verklaring van een derde-deskundige nodig.
  • Ondernemers die nog niet eerder uitstel hebben gehad, kunnen nog tot 1 juli 2021 bijzonder uitstel van betalen aanvragen (het uitstel is voor 3 maanden, maar uiterlijk tot 1 juli 2021).

Terugbetalingsregeling start 1 oktober 2021

Met het verschuiven van de uiterste datum van het uitstel, verschuift ook de startdatum van de terugbetalingsregeling. De terugbetalingsregeling van 36 maanden start op 1 oktober 2021.

Betaal op tijd!

Betaalt u na afloop van uw bijzonder uitstel nieuwe aanslagen/aangiftes niet op tijd, dan komt u niet in aanmerking voor de terugbetalingsregeling. U moet dan de belastingschulden waarvoor u uitstel had, alsnog voor 1 oktober 2021 voldoen.

Niet altijd uitstel voor pré-coronaschulden!

Pré-coronaschulden zijn belastingschulden die u voor 12 maart 2020 had, en waarvoor u bijzonder uitstel hebt aangevraagd. Heeft u uitstel van betaling en verlenging, dan worden eventuele pré-coronaschulden waarschijnlijk wel meegenomen in de terugbetalingsregeling. Heeft u na afloop van uw uitstel van 3 maanden geen verlenging aangevraagd, dan worden pré-coronaschulden niet meegenomen. Wilt u dat uw pré-coronaschulden wel meegenomen worden, dan kunt u overwegen om alsnog verlenging aan te vragen.

Lees hier meer over het bijzonder uitstel van betalen

Menu