Voortzetting steunpakket in Q3; effect op uitstel van betalen

Het Kabinet is van plan het huidige steunpakket te verlengen. De verlenging is ook van toepassing op het ‘uitstel van betalen’. De termijn van de betaalregeling gaat van 36 maanden naar 60 maanden. De startdatum van terugbetalen wordt met 1 jaar opgeschoven naar 1 oktober 2022. De einddatum van de regeling ‘uitstel van betalen’ blijft 30 juni 2021.

Uitstel van betalen aanvragen

Het is nog tot en met 30 juni 2021 mogelijk om uitstel van betalen of verlenging van dit uitstel aan te vragen bij de Belastingdienst. Deze datum is dus niet gewijzigd. Heeft u problemen met het tijdig betalen van de belastingen, bekijk welke situatie voor u geldt.

  1. U heeft geen uitstel van betalen en dit niet eerder gehad: u kunt uitstel van betalen aanvragen. Het uitstel is oorspronkelijk voor een periode van 3 maanden, echter eindigt de regeling op 30 juni 2021. Dit betekent dat ook voor u het uitstel op 30 juni 2021 eindigt.
  2. U heeft nu geen uitstel, maar dit wel eerder gehad: u kunt uw uitstel verlengen. Een verlenging geldt automatisch voor de periode 12 maart 2020 tot en met 30 juni 2021. Had u op het moment van het aanvragen van uw uitstel (initiële aanvraag) een belastingschuld van € 20.000 of meer, dan heeft u hiervoor een verklaring van een derde-deskundige nodig.
  3. U heeft verlenging aangevraagd en dit is toegekend: u hoeft op dit moment niets te doen.

Voor alle ondernemers met uitstel van betalen geldt dat zij vanaf 1 juli 2021 de belastingen weer op tijd moeten betalen. Voor de belastingen waarvoor uitstel is verleend, geldt voor een groot deel van de ondernemers een betalingsregeling.

Wijziging in de betalingsregeling

Voor alle ondernemers die in aanmerking komen voor de betalingsregeling, geldt een betalingsregeling van 60 maanden die aanvangt op 1 oktober 2022 (dit was 36 maanden met als startdatum 1 oktober 2021). Over de betalingsregeling is invorderingsrente verschuldigd. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt deze rente 1%. De rente gaat stapsgewijs naar 4% op 1 januari 2024. U krijgt t.z.t. bericht van de Belastingdienst over de hoogte van de betaaltermijnen.

Let op: indien u na afloop van het uitstel niet tijdig (heeft) betaald, komt u niet (meer) in aanmerking voor een betalingsregeling. Heeft u eerder uitstel gehad, dit niet verlengd en twijfelt u of u na afloop altijd op tijd betaald heeft? Neem dan contact op met uw cliëntadviseur.

Menu