Voortzetting steunpakket Q3; NOW en TVL

Het Kabinet heeft onlangs besloten het steunpakket in Q3 voort te zetten. U leest hier de effecten op de TVL en NOW.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

Het Kabinet stelt ook voor Q3-2021 een TVL open. De voorwaarden voor de TVL Q3-2021 zijn vergelijkbaar met de voorwaarden voor TVL Q2-2021.  Verwacht u in Q3-2021 een omzetverlies van 30% of meer te hebben, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de TVL. Als referentieperiode kunt u kiezen tussen Q3-2019 en Q3-2020. Het subsidiepercentage blijft 100% bij 100% omzetverlies.

NOW 4

Ook de NOW wordt voorgezet, naar verwachting wordt dit de NOW 4. De voorwaarden zijn vergelijkbaar met de NOW 3. De NOW zal gaan lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021. Het maximale vergoedingspercentage blijft 85% en het minimale omzetverlies 20%. Daarnaast blijft de loonsomvrijstelling van 10% behouden. De referentiemaand voor de loonsom wordt februari 2021.

TVL geen omzet meer voor NOW 3

Tevens heeft het Kabinet besloten dat voor NOW 3 de TVL niet meetelt in de omzet. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht voor de gehele NOW 3. Bij de definitieve vaststelling van NOW 3 krijgen ondernemers hierdoor mogelijk meer terug dan verwacht.

Menu