Wijziging deadlines indienen definitieve berekening NOW

Onlangs heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt dat de termijnen voor het indienen van de definitieve berekeningen NOW zijn gewijzigd. Werkgevers krijgen langer de tijd om hun aanvraag voor de definitieve berekening NOW 1 in te dienen. Hiermee wijzigen ook de inlevertermijnen van de overige NOW-tranches.

De wijzigingen

  • Alle werkgevers hebben tot en met 31 oktober 2021 de tijd voor de aanvraag van de definitieve berekening NOW 1.
  • Het loket om de definitieve aanvraag voor NOW 2 in te dienen, gaat eerder open dan gepland. Het loket opent op 15 maart 2021. De deadline voor alle werkgevers is 5 januari 2022.
  • Voor de NOW 3 (3e, 4e, en 5e aanvraagperiode) zou het loket tegelijkertijd openstaan, dit gaat veranderen. Voor NOW 3.1 (3e tranche) is de eindafrekening aan te vragen van 4 oktober 2021 tot en met 26 juni 2022. Voor NOW 3.2 en 3.3 (4e en 5e tranche) is dit van 31 januari 2022 tot en met 23 oktober 2022.

 

Nieuwe deadlines

  • NOW 1:            31 oktober 2021
  • NOW 2:            5 januari 2022
  • NOW 3.1:         26 juni 2022
  • NOW 3.2:         23 oktober 2022
  • NOW 3.3:         23 oktober 2022

Zie voor alle deadlines ons overzicht met deadlines.

Menu