Wijziging regeling uitstel van betalen

Het kabinet verlengd de periode waarin ondernemers uitstel van betalen van belastingen aan kunnen vragen tot 1 oktober 2021. Lees hier wat dit voor u betekent. Wij onderscheiden voor u drie verschillende situaties.

Situatie 1: u heeft op dit moment ‘verlengd’ uitstel

Indien u verlenging van het bijzondere uitstel heeft gekregen, had u uitstel tot 1 juli 2021. Dit uitstel wordt voor u automatisch verlengd tot 1 oktober 2021. Dit betekent dat u vanaf 1 oktober 2021 de aangiftes/aanslagen op tijd moet betalen. Dit gaat in ieder geval om:

  • Aangifte omzetbelasting Q3-2021 danwel september 2021
  • Aangifte loonheffing september 2021 danwel 10e vierwekenperiode
  • Aanslagen met een dagtekening van 1 oktober 2021 of later (dit kan bijvoorbeeld gaan over loonheffing augustus)

Situatie 2: u heeft op dit moment uitstel van betalen maar geen verlenging

Voor u geldt de eerder door de Belastingdienst gecommuniceerde einddatum (30 juni 2021 of eerder). Let goed op dat u na afloop van uw uitstel nieuwe aanslagen/aangiftes tijdig betaald. Indien gewenst kunt u uw uitstel nog tot 1 oktober 2021 verlengen. Lees op onze website meer over situaties waarin het nuttig kan zijn uw uitstel te verlengen.

Situatie 3: u heeft op dit moment geen uitstel van betalen

Heeft u op dit moment geen uitstel van betalen, maar wel betalingsproblemen, dan kunt u nog tot 1 oktober 2021 uitstel van betalen aanvragen. Dit uitstel loopt dan tot 1 oktober 2021.

Meer informatie over het uitstel van betalen vindt u op onze website. Voor vragen kunt u terecht bij uw cliëntadviseur.

Menu