Op deze pagina vindt u de (voorlopige) deadlines van de vaststelling van de NOW en de TVL.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

 • 1e NOW (1.0): 7 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2021 
 • 2e NOW (2.0): 14 maart 2021 tot en met 31 maart 2022
 • 3e NOW (3.1 = Q4-20): 4 oktober 2021 tot en met 22 februari 2023
 • 4e NOW (3.2 = Q1-21): 31 januari 2022 tot en met 22 februari 2023
 • 5e NOW (3.3 = Q2-21): 31 januari 2022 tot en met 22 februari 2023
 • 6e NOW (4.0 = Q3-21): 31 maart 2022 tot en met 22 februari 2023
 • 7e NOW (5.0 = nov-dec 21): 1 juni 2022 tot en met 22 februari 2023 2 juni 2023
 • 8e NOW (6.0 = Q1-22): 3 oktober 2022 tot en met 2 juni 2023

Afhankelijk van de grootte van de onderneming, de hoogte van de subsidie en het niveau van aanvragen binnen de groep, is bij de definitieve vaststelling een verklaring vereist. Vanaf de 3e NOW gelden de volgende voorwaarden.

 • Bij een ontvangen voorschot < € 40.000, is een eventuele verklaring afhankelijk van de definitieve subsidie
  • Definitief < € 40.000 = geen verklaring
  • Definitief tussen € 40.000 – € 125.000 = derdenverklaring
  • Definitief > € 125.000 = accountantsverklaring
 • Bij een ontvangen voorschot tussen € 40.000 – € 125.000 , is een eventuele verklaring afhankelijk van de definitieve subsidie
  • Definitief < € 40.000 = derdenverklaring
  • Definitief tussen € 40.000 – € 125.000 = derdenverklaring
  • Definitief > € 125.000 = accountantsverklaring
 • Bij een ontvangen voorschot > € 125.000 (ongeacht bedrag definitieve subsidie) = altijd accountantsverklaring
 • Aanvraag op werkmaatschappij niveau (art. 6) = altijd accountantsverklaring

Twijfelt u of u een verklaring nodig heeft? Gebruik de NOW simulator en/of raadpleeg uw cliëntadviseur.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

TVL 1: voor 1 juni 2021

TVL 2 (Q2-20): voor 1 juli 2021

TVL 3 (Q1-21): 12 november 2021

TVL 4 (Q2-21): voor 8 maart 2022

TVL 5 (Q3-21): voor 1 september 2022

TVL 6 (Q4-21): voor 1 november 2022

TVL 7 (Q1-22): voor 1 februari 2023

Afhankelijk van de hoogte van de aanvraag heeft u een verklaring nodig. Bij de vaststelling vanaf TVL Q1-2021 is een verklaring nodig bij een subsidie vanaf 125.000.

Menu