Header diensten

Familie en bedrijf (familiestatuut)

Veel bedrijven hebben min of meer kenmerken van een familiebedrijf. Familiebedrijven zijn niet gericht op korte termijnsuccesjes, maar zijn gericht op continuïteit en succes op de lange termijn. Zeker wanneer meerdere familieleden in het bedrijf werkzaam zijn of participeren, is het essentieel dat familie belangen gesynchroniseerd worden met de bedrijfsbelangen. Een familiestatuut kan hierbij van grote waarde zijn. Een weloverwogen en zorgvuldige aanpak zorgen voor harmonie in de familie en een succesvol bedrijf.

Neem direct contact op

Versturen