WEA Slider

Integraded reporting

Bestaan uw relaties uit grote organisaties en wilt u goed voor de dag komen? Dat kan met ‘’Integrated reporting’’. Integrated reporting is een nieuwe en frisse ontwikkeling op het gebied van financiële verslaggeving. Hierin staat uw gehele organisatie centraal en is transparantie het sleutelwoord.

Integrated reporting is de samenvattende rapportage waarin organisaties aangeven hoe zij duurzaam opereren en hoe strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde opleveren voor de korte, middellange en lange termijn. De top van de verslaggevingspiramide. De belangstelling hiervoor is de laatste twee jaar sterk toegenomen.

De voordelen van integrated reporting zijn:

  • versterking eigen functioneren en een hogere kwaliteit van de besluitvorming;
  • verbetering concurrentievoordeel door betere reputatie en betere toegang tot financieringsmogelijkheden;
  • verbetering van het ondernemerschap en innovatie;
  • versterking van het vertrouwen bij zakenpartners;
  • beter zichtbaar maken van de bijdrage aan maatschappelijke waardecreatie.

Wij helpen u graag om met deze nieuwe en frisse ontwikkeling om daarmee goed voor de dag te komen en de nieuwe grote relatie te overtuigen van de kansen van uw organisatie!

Neem direct contact op

Versturen