Header diensten

(Liquiditeits)begroting

Terugkijken naar het afgelopen jaar met jaarcijfers is natuurlijk nog steeds nuttig. Maar vooruitkijken, dat is waar het echt om gaat. Zakelijke mislukkingen kunnen bijna altijd voorkomen worden wanneer er op tijd wordt ingegrepen. Een begroting is daarom voor alle ondernemingen zeer nuttig. Afhankelijk van de aard, omvang en de levensfase waarin uw bedrijf zich bevindt, is het verstandig om naast een exploitatiebegroting ook een liquiditeitsbegroting te maken. Het wordt uiteraard echt waardevol wanneer u achteraf de gerealiseerde cijfers confronteert met uw begroting en leert van de verschillen daartussen.

Neem direct contact op

Versturen