Header contact

Personeels- en salarisadministratie

Uw salarisadministratie op orde

Wilt u graag de zaken rondom uw personeelsadministratie goed geregeld? De salarisadministrateurs van WEA Rivierenland zijn experts en zorgen ervoor dat u uw medewerkers elke maand correct en op tijd hun salaris kunt betalen.

De werkzaamheden die onze salarisadministrateurs, in overleg met u, uit kunnen voeren zijn:

Loonadministratie:

 • Verzorging (en verzending) van de periodieke loonstroken van uw medewerkers;
 • Opstellen kostenplaatje van een medewerker;
 • Het periodiek indienen van de aangifte loonheffingen bij de belastingdienst;
 • Het verzorgen van aan- en afmeldingen van uw organisatie c.q. de medewerkers bij belastingdienst, pensioenfondsen en overige uitvoeringsinstellingen.

Personeelsadministratie (HRM):

 • Het verzorgen van ziek- en herstelmeldingen van medewerkers;
 • Het verzorgen van de aanleveringen voor personeelsverzekeringen;
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten.

Fiscaal:

 • Beoordelen c.q. aanvragen van loonkostensubsidies en afdrachtskortingen;
 • Optimaal benutten werkkostenregeling.

Communicatie:

 • Onderhouden van contacten en verzorgen van correspondentie met de belastingdienst, pensioenfonds en overige instanties.

Online lonen:

 • Uw salaris- en/of personeelsadministratie op een gebruiksvriendelijke manier zelf bijhouden, wanneer het u uitkomt? Maak gebruik van het WEA Rivierenland loonportaal.

U kunt hierbij denken aan:

 • Het in- en uitdienstmelden van medewerkers;
 • Het invoeren van vaste en variabele mutaties;
 • Het genereren van rapportages;
 • 24/7 online inzicht.

Neem direct contact op

Versturen