Basecone

Op deze pagina treft u diverse handige links aan bij het gebruik van Basecone. Het is afhankelijk van uw rechten in Basecone welke stappen u wel en niet uit kunt voeren. Dit is mede afhankelijk van de afgesproken taakverdeling. Bij vragen over Basecone kunt u contact opnemen met uw cliëntadviseur of met onze applicatiebeheerder.

Aanleveren van documenten in Basecone

Het aanleveren van documenten in Basecone kan op drie verschillende manieren. Basecone ondersteunt de volgende documenttypen: .pdf, .jpg, .jpeg, .gif, .bmp, .png, .tif, .tiff, .xml (Word, Excel, msg worden dus niet ondersteund). Zie voor meer informatie de website van Basecone: Aanleveren van documenten in Basecone.

Optie 1: Documenten aanleveren per e-mail

Iedere administratie in Basecone heeft een uniek Basecone e-mailadres. U kunt documenten aanleveren door uw factuur/document als bijlage te mailen naar het unieke e-mailadres dat u van ons ontvangt. Basecone pakt de bijlage uit de e-mail op en doet dus niets met de tekst in de e-mail. Tips: door in de onderwerpregel [INK] toe te voegen, krijgt de factuur de tag ‘inkoop’. U kunt een factuur voorzien van commentaar door in de e-mail gebruik te maken van de opmaak [* hier schrijft u uw commentaar *]. Maakt u enkel voor inkoopfacturen gebruik van Basecone, dan is de instelling [alle documenten taggen als INK] wellicht iets voor u.

Optie 2: Documenten uploaden in Basecone

En andere optie om documenten aan te leveren, is door de documenten te uploaden. Log hiervoor in op Basecone. Klik vervolgens op ‘het aanlevervlak’ [een vierkant vlak met pijl] en selecteer één of meerdere bestanden. Het aanleveren van bestanden is ook mogelijk door de bestanden naar ‘het aanlevervlak’ te slepen.

Optie 3: Gebruik van de Basecone app

Een derde mogelijkheid is het aanleveren van documenten via de Basecone-app. Het advies is om de app enkel te gebruiken voor het uploaden van ‘bonnetjes’. De app is gratis te downloaden in de App Store of Google Play Store. U kunt inloggen met uw Basecone-account. Heeft u nog geen account, neem dan contact met ons op. Voor meer informatie over de app, klik hier.

Tips en trucs

  • In Basecone is het mogelijk documenten samen te voegen of te splitsen. Heeft u meerdere losse documenten, dan voegt u deze eenvoudig samen in Basecone.
  • Ontvangt u nog veel facturen per post? Vraag aan uw leverancier of zij de factuur voortaan kunnen e-mailen.
  • Maak een apart e-mailadres aan voor uw facturen (facturen@….) en laat alle e-mails naar dit adres automatisch doorsturen naar Basecone.
  • Het is mogelijk opmerkingen toe te voegen aan documenten.

Het boeken van facturen

Voor het boeken van facturen heeft u minimaal de rol van Boekhouder MKB nodig. Door het boeken van facturen, worden de facturen direct in de boekhouding (veelal Exact of Twinfield) verwerkt. Daarnaast worden de facturen opgeslagen in het archief van Basecone.

Taggen van facturen

Voordat facturen geboekt kunnen worden, dienen facturen een tag te krijgen. Met een tag geeft u aan of het een inkoopfactuur, verkoopfactuur, of ander type document betreft. Optioneel is het mogelijk bij het taggen een kostenplaats, project of autorisatie aan te geven (let op dit dient wel ingesteld te worden). Om een factuur te taggen: selecteer het document / de documenten, klik op een tag naar keuze (veelal INK of VRK) en keur vervolgens de tag goed (is ook mogelijk via sneltoetscombinatie Alt+Q). Klik hier voor meer informatie over het taggen van documenten. Tip: bij het aanleveren per e-mail is het mogelijk al een tag mee te geven, daarnaast is het mogelijk alles automatisch als INK te laten taggen.

Het boekingsscherm

Voor het boeken van de facturen, gaat u naar het boekingsscherm. Lees hier de diverse opties om in het boekingsscherm terecht te komen.

In het boekingsscherm vult u enerzijds de kenmerken van de factuur in (factuurbedrag, factuurdatum, factuurnummer, leverancier, etc.) en anderzijds geeft u aan op welke grootboekrekening de factuur geboekt moet worden. Indien u Basecone goed inricht, herkent Basecone veel informatie en vult deze informatie automatisch in. U hoeft de informatie enkel nog te controleren.

Het boeken van een factuur

Bij het boeken van een factuur ziet u links het document en rechts de boekingsinformatie. In de rechterkolom staat de informatie die wordt meegegeven aan de boekhoudsoftware betreffende deze factuur. Lees hier de toelichting op de velden in het boekingsscherm.

Factuurgegevens “bovenste deel”: de informatie in “het bovenste deel” van de kolom leest Basecone grotendeels af van de factuur. Informatie de Basecone zoal van de factuur leest: factuurnummer, factuurdatum en bedrag. Voor de leverancier/klant zoekt Basecone naar een “match” in de debiteuren/crediteuren uit de administratie. Zo leest Basecone bijvoorbeeld het KVK-nummer, het IBAN-nummer en het BTW-nummer van de leverancier. Kan Basecone dit 1-op-1 matchen met de gegevens van een crediteur uit de administratie, dan vult Basecone de automatisch leverancier in. Het is dus van belang de debiteuren/crediteuren gegevens ‘goed’ te vullen. Lees hier meer over het aanmaken en bewerken van debiteuren/crediteuren.

Grootboek en BTW “onderste deel”: In het ‘onderste deel’ van het boekingsscherm geeft u aan op welke grootboekrekening (en indien van toepassing kostenplaats/project) de factuur geboekt wordt. In het veld grootboekrekening selecteert u de gewenste grootboekrekening (tip: u kunt zoeken door een deel van de naam te typen). Uw cliëntadviseur kan u het grootboekschema toelichten. Middels een BTW-code geeft u aan hoeveel BTW er op de factuur zit. Tip: u kunt in Basecone aangeven dat facturen van betreffende leverancier altijd op dezelfde grootboekrekening horen. Zo heeft u geen invoerwerk meer. Zie hier hoe u boekingsinstructies op kunt slaan.

Voor Twinfield administraties verandert dit boekingsscherm in het voorjaar van 2024. Via deze link leest u hier meer over. Enkele veranderingen: een notificatie als een factuur geschikt is voor automatisch boeken, verbeterde weergave herkenningsresultaten, standaard labels toevoegen aan de omschrijving, acties zoals ‘verwijderen’ zijn verplaatst etc.

Tips en trucs – validatieboeken

Met het validatieoverzicht kunt u in één keer meerdere documenten (maximaal 10) boeken. Het validatieoverzicht vindt u in de linkerkolom onder ‘het documentteken’. In het validatieoverzicht staan alle te boeken documenten overzichtelijk onder elkaar. Door kolommen aan- en uit te zetten, en te sorteren, kunt u het overzicht maken wat het beste op uw wensen aansluit. Basecone geeft het document een status [groen] [oranje] [rood]. Bij de groene documenten heeft Basecone geconstateerd dat alle verplichte velden van het boekingsvoorstel gevuld zijn. Door meerdere ‘groene’ documenten te selecteren, kunt de documenten in één keer boeken.

Tips en trucs – automatisch boeken

Op basis van vooraf ingestelde voorwaarden kun je Basecone facturen van een bepaalde leverancier automatisch laten boeken. U levert de factuur enkel aan, Basecone doet de rest. Na aanlevering komt de factuur niet meer ter beoordeling voorbij. Enkele opmerkingen hierbij: de boekingsregels (grootboekrekening, BTW, omschrijving) van betreffende leverancier moeten volledig zijn ingevuld. Daarnaast moet de factuur ‘een groene status’ hebben in het validatieoverzicht. Deze status is o.a. afhankelijk van de leesbaarheid van de factuur. Via deze link leest u meer over deze functionaliteit. Wilt u gebruik gaan maken van deze functionaliteit, overleg dan met uw cliëntadviseur of met onze applicatiebeheerder.

Waarom herkent Basecone de leverancier/debiteur niet?

Soms herkent Basecone de leverancier/debiteur (de dimensie) niet. Dit kan te maken hebben met de kwaliteit van het document of met de instellingen van de dimensie. Lees hier meer over het verbeteren van de herkenning.

Een online archief

Al snel ontstaat in Basecone een online archief van alle documenten die u heeft verwerkt en de documenten die u alleen wilt opslaan. De documenten in het archief kunt u eenvoudig doorzoeken.

Het archief

Het archief in Basecone is het makkelijkste te bereiken door de ‘archiefdoos’ in de linkerkolom. Alle documenten die geboekt zijn, komen automatisch in het archief. Documenten die niet geboekt hoeven te worden, maar die u wel graag wilt opslaan, kunt opslaan door de tag [CUST] te gebruiken.

Zoeken in het archief

In het archief kunt u zoeken naar documenten door aan de linkerzijde zoekcriteria in te geven. U kunt een oneindige combinatie van zoekcriteria maken. Zo is het mogelijk te zoeken naar documenten tussen twee datums en bedragen in combinatie met een bepaalde tag. Door op een documentregel te klikken, opent het document en kunt u de details zien. De document tijdlijn geeft een overzicht van alle stappen die het document doorlopen heeft, wie de actie heeft verricht en welke opmerkingen zijn gemaakt. De document details geeft een overzicht van hoe het document is geboekt in het boekhoudsysteem.

Autoriseren van facturen

Binnen Basecone is het mogelijk om met een autorisatiefunctie te werken. De autorisatierol is toe te voegen aan het account van een gebruiker die ook documenten tagt en/of boekt, maar is ook als individuele rol te gebruiken. Basecone kent twee manieren van autoriseren; autorisatie voor boeken en autorisatie na boeken. Bij autorisatie voor boeken gaat het te autoriseren document na het taggen, naar de autorisator. Nadat de autorisator het document goedgekeurd heeft, kan het document geboekt worden. Bij autorisatie na boeken, gaat het document na het taggen en boeken naar de autorisator. De optie ‘autorisatie na boeken’ wordt veelal gebruikt als ‘goedkeuring voor betalen’.

Goedkeuren of afkeuren (autorisatie voor boeken)

Nadat u een te autoriseren document heeft geselecteerd, krijgt u rechtsboven in het scherm de optie “Goedkeuren” of “Afkeuren”. Als u het eens bent met de factuur, klik dan op Goedkeuren (dit kan ook via sneltoetscombinatie Alt+Q). De factuur komt nu beschikbaar om te boeken – of  wordt doorgestuurd  naar de volgende autorisator. Bent u het niet eens met de factuur klik dan op Afkeuren. Via het [oog-icoon] kunt u de autorisator wijzigen.

Goedkeuren of afkeuren (autorisatie na boeken)

In het autorisatie-scherm kan de autorisator links bovenin via een drop-down menu de gewenste administratie selecteren. Vervolgens ziet de autorisator de documenten van de geselecteerde administratie die op dat moment voor hem/ haar klaar staan voor autorisatie. Een autorisator kan facturen goedkeuren, afwijzen, on-hold zetten of de autorisator wijzigen.

De Basecone app

Met de Basecone app kunt u documenten autoriseren op uw smartphone. U kunt documenten goedkeuren, afkeuren, on hold zetten, de toegewezen autorisator wijzigen en opmerkingen lezen en toevoegen.

Menu