Inloggen

Digitaal ondertekenen

Voor het verzenden en accorderen van de fiscale aangiftes maken wij gebruik van de aangiftesoftware Fiscaal Gemak. Voor het goedkeuren van de aangifte ontvangt u een e-mail met daarin een link. Het is niet mogelijk om op een andere manier in te loggen.

Andere documenten waarvoor wij uw handtekening nodig hebben, bieden wij aan via ValidSgin. Om privacy- en databeveiligingsredenen blijven de documenten maximaal 3 maanden bewaard. Ook voor het inloggen bij ValidSgin heeft u een e-mail met daarin een link nodig.

Beschikt u niet (meer) over de e-mail met de link om uw documenten digitaal te ondertekenen? Neem dan contact met ons op.

Menu