WEA Rivierenland zet de komende jaren in op een nieuw concept genaamd: JOOST. JOOST is een totaal concept op het gebied van administratieve dienstverlening en advisering.  Lees hier wat JOOST uniek maakt.

(1) Uw administratie staat in de cloud en is “realtime”
(2) Wij kijken samen met u vooruit en denken in kasstromen
(3) U ontvangt van ons een innovatieve online rapportage

Een online realtime administratie

Een online realtime administratie bij JOOST is:

 • Een administratie die regelmatig wordt bijgewerkt, onafhankelijk van een eventueel aangiftetijdvak (voorwaarde: minimaal 1x per maand);
 • een digitale en geautomatiseerde administratie met behulp van Twinfield of Exact online;
 • een administratie waarbij eventuele vraagposten en ontbrekende stukken meteen worden opgevraagd, en
 • een administratie waarin memoriaal boekingen zoals afschrijvingen, loonjournaalpost, transitorische posten per maand worden geboekt.

De voordelen zijn:

 • Geen piekdrukte per kwartaal;
 • eventuele vragen (ontbrekende stukken / vraagposten) blijven niet liggen;
 • er is een goede input voor tussentijdse rapportages en begrotingen;
 • de administratie is relevant.

De juiste mindset – toekomstgericht en denken in kasstromen

“Wij kijken samen met u naar de toekomst in plaats van enkel naar het verleden!”.

 • Er zijn namelijk beslissingen die u als ondernemer neemt, die invloed hebben op de toekomst;
 • beslissingen die u wilt nemen, maar waarvan u niet weet of u ze kunt nemen;
 • beslissingen die u moet nemen om tijdig te kunnen bijsturen.

Het enkel sturen op cijfers uit het verleden is niet voldoende. Er zijn tal van voorbeelden waarbij het enkel uitgaan van extrapolatie (het verleden) een vertekend beeld geeft, bijvoorbeeld; u investeert in een auto, er zijn wisselingen in het personeelsbestand, u voert kostenbesparingen door, u wijzigt uw verzekeringspolis, u zet een reclamecampagne op, etc. Naast deze “beslissingen” zijn er ook nog “omstandigheden” die effect kunnen hebben op de cijfers, denk aan seizoensinvloeden of veranderingen in de concurrentie. Wij nemen graag de tijd om samen met u naar de toekomst te kijken.

“Het saldo op de bank zegt niets over uw resultaat, en het resultaat zegt niets over uw banksaldo. Daarom denken wij niet alleen in termen van ‘winst en verlies’ maar kijken ook naar de kasstromen!”

De verschillen tussen resultaat en kasstroom:

 • U verwerkt omzet in de periode waarop deze betrekking heeft (resultaat). Echter wil dit niet zeggen dat uw klant de factuur al betaald heeft (kasstroom).
 • Kosten verwerkt u eveneens in de periode waarop deze betrekking hebben (resultaat). Echter heeft een inkoopfactuur pas invloed op uw banksaldo (kasstroom) zodra u de factuur betaalt.
 • In het resultaat houden wij rekening met waardeverminderingen/afschrijvingen van activa. Deze waardeverminderingen zijn wel kosten die uw resultaat verlagen, maar leveren geen uitgaande kasstroom.
 • Aflossingen op leningen zijn wel uitgaande kasstromen, maar hebben daarentegen geen invloed op het resultaat.

Online rapportagetool

Voor het presenteren van de historische resultaten en de toekomstverwachtingen, maken wij gebruik van JOOST. JOOST is een online rapportagetool ontwikkeld door WEA groep. JOOST maakt gebruik van gerealiseerde cijfers, een begroting en een forecast. Met de rapportage ziet u in één oogopslag de verwachting voor het huidige jaar. Zowel voor de balans, de winst- en verliesrekening als het kasstroomoverzicht.

Kortom met JOOST is uw financiële administratie relevant en heeft u inzicht in uw financiële situatie. U ontvangt maandelijks een online rapportage met daarin de gerealiseerde cijfers en de verwachting voor de komende maanden. De rapportage bespreken wij met u, en waar nodig stellen we samen met u de forecast bij.  Zo weet u wat er vandaag de dag speelt en kunt u bijstellen waar nodig.

Voorbeeld – kasstroom overzicht

Voorbeeld – 12 perioden

Voorbeeld – periodevergelijking

Voor meer informatie over JOOST kunt u contact opnemen met P.I.J. (Pauline) Stoof AA pstoof@wearivierenland.nl

Menu