Uw contactpersoon

Neem contact met mij op  Samenstellen jaarrekening

  De jaarrekening geeft u als ondernemer een duidelijk overzicht van uw financiën. Daarnaast is het een waardevol document voor uw kredietverstrekkers, investeerders en de Belastingdienst. De jaarrekening bestaat onder andere uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting hierop. De grootte van uw onderneming bepaalt welke informatie u moet vermelden in de jaarrekening. Voor het samenstellen van de jaarrekening is expertise nodig op het gebied van externe verslaggeving zoals RJ (Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving) en titel 9 van Burgerlijk Wetboek Boek 2. De professionals van WEA Rivierenland hebben deze kennis in huis.

  Wij voorzien de jaarrekening van een samenstellingsverklaring volgens de Nederlandse Standaard 4410. Maar wij doen meer.

  Jaarrekening verplicht?

  Niet iedere ondernemer is bij wet verplicht om een jaarrekening op te stellen. Zo kunnen eenmanszaken, VOF’s en maatschappen volstaan met een fiscale aangifte met daarin een fiscale balans en winst- en verliesrekeningen. Bij VOF’s en maatschappen adviseren wij veelal wel om een jaarrekening op te stellen. De jaarrekening heeft dan immers een functie als het gaat om de onderlinge verhoudingen tussen de vennoten of maten.  Maar ook kredietverstrekkers en investeerders maken gebruik van een jaarrekening.

  BV’s (Besloten Vennootschappen) en NV’s (Naamloze vennootschappen) zijn bij wet verplicht om een jaarrekening op te stellen. Tevens zijn deze ondernemingen verplicht de jaarstukken te publiceren bij de Kamer van Koophandel (KVK).

  Is uw onderneming middelgroot of groot? Dan bent u verplicht om de jaarrekening te laten controleren door een accountant. Wij kunnen voor u deze wettelijke controle uitvoeren. Zie hiervoor onze dienstverlening onder Audit and Assurance.

  Onze aanpak

  Na het afsluiten van het boekjaar gaan we aan de slag met de jaarrekening. Vervolgens bespreken wij met u  de (concept) jaarrekening. Dit is tevens het moment waarop wij met u stil staan bij de toekomst. Hoe ontwikkelt de markt zich waarin u actief bent? Wat zijn de sterke en zwakke kanten van uw onderneming? Welke kansen en bedreigingen komen er op u af? Hoe bereidt u zich daar op voor? Welke investeringen wilt u gaan doen? Worden de risico’s goed beheerst? Is de structuur van uw onderneming nog wel toekomstbestendig? Bent u nog wel passend gefinancierd? Allemaal vragen die wij samen met u beantwoorden.

  Na de bespreking van de jaarrekening ontvangt u van ons de jaarrekening. Tevens verzorgen wij voor u, indien nodig, de publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel. Tot slot verzorgen wij voor u de benodigde fiscale aangiftes.  Uiteraard ontvangt u van ons alle stukken digitaal.

  Menu