Uw contactpersoon

Neem contact met mij op  Ondersteuning en Advies

  Werkgevers hebben te maken met complexe wet- en regelgeving en cao bepalingen. Voor het goed voeren van een salarisadministratie is veel kennis en ervaring nodig. Ook wanneer u het voeren van de salarisadministratie uitbesteedt, loopt u als werkgever nog tegen veel vragen aan.

  Het kennisniveau van onze medewerkers wordt voortdurend op pijl gehouden door het voeren van Vaktechnisch overleg en deelname aan de Actualiteitencyclus arbeidsrecht en sociale zekerheid. Wij hebben hierdoor voldoende kennis in huis om u te helpen bij een tal van vraagstukken. Waar wij u zoal bij kunnen ondersteunen;

  Mogelijkheden om onbelast te vergoeden of te verstrekken aan medewerkers

  Uw medewerker is 20 jaar in dienst. Kunt u nu fiscaal vriendelijk een bonus geven?  Of moet het minimaal een dienstverband zijn van 25 jaar om een bruto maandsalaris netto te mogen uitkeren?  Uw medewerker neemt goederen af van uw onderneming. Wanneer u hem of haar korting geeft, is dat dan loon? Kan dat onbelast?  Of is de werkkostenregeling misschien van toepassing?  Bij de werkkostenregeling moet u als werkgever een eindheffing van 80% betalen wanneer u boven de forfaitaire ruimte komt. 80% is wel erg veel belasting, of valt dat toch mee?  De loonspecialisten van WEA Rivierenland helpen u graag!

  Subsidiemogelijkheden

  Soms is het mogelijk om voor een bepaalde werknemer subsidie te krijgen. Wij checken voor elke nieuwe medewerker of er mogelijkheden zijn om een subsidie te ontvangen. We laten kansen niet graag onbenut.

  Mijn werknemer is ziek, wat nu

  Zieke werknemers zijn vaak een bron van zorgen voor werkgevers. Het begint al bij de registratie van het verzuim. Hoe legt u dit vast? Wat moet u vastleggen? Nu is kort verzuim voor u als werkgever vaak nog te overzien. Maar herhaaldelijk kort verzuim kan de voorbode zijn van lang verzuim. U heeft de loondoorbetaling bij ziekte waarschijnlijk verzekerd, maar niet voor 100% en u heeft daarnaast ook een eigenrisico. Maar naast de doorbetalingsverplichting heeft u als werkgever nog meer verplichtingen bij ziekte van uw werknemer. Zo bent u bij langdurig verzuim als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer. Het is daarom van groot belang dat u alles rondom zieke werknemers serieus neemt. Bij WEA Rivierenland weten we waar u op moet letten en denk we pro actief met u mee.

  Hoogte van het loon en werkgeverslasten

  De hoogte van een passend brutoloon is onder andere afhankelijk van de CAO, de functie en het aantal jaren ervaring. Wij denken graag met u mee! Na vaststelling van het brutoloon stellen wij voor u een pro forma loonberekening op. Deze berekening geeft u inzicht in de werkgeverskosten en geeft aan hoeveel uw medewerker netto overhoudt. Maar een nieuw personeelslid brengt mogelijk meer kosten met zich mee, zoals de kosten voor de ziekengeldverzekering, de kosten van een kerstpakket en de kosten van een personeelsfeest. Allemaal zaken waar onze loonspecialisten u in kunnen adviseren.

  De arbeidsovereenkomst

  WEA Rivierenland beschikt over model arbeidsovereenkomsten die voldoen aan de laatste stand van wetgeving en jurisprudentie. Naast het loon, de vakantiedagen, de functie, de CAO moet u ook bijvoorbeeld ook de looptijd van het contract en een proeftijd vermelden. Naast de complexiteit van de wet- en regelgeving hebben de keuzes die u maakt effect op de werkgeverslaten.  Zo betaalt u voor een medewerker met een contract voor bepaalde tijd méér sociale lasten dan voor een medewerker met een contract voor onbepaalde tijd. Het opstellen van een arbeidscontract is vaak het moment waarop veel vragen aan de oppervlakte komen. De loonspecialisten van WEA Rivierenland staan voor u klaar om deze vragen te beantwoorden.

  Menu