Eindejaarsnieuwsbrief 2021

Vandaag hebben wij onze Eindejaarsnieuwsbrief 2021 verstuurd. Lees hier de diverse onderwerpen uit de nieuwsbrief.

Heeft u de rente van uw eigenwoninglening bij de BV al betaald?
Diverse ondernemers hebben een eigenwoninglening bij hun BV. Onder voorwaarden is de rente op deze lening aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Een belangrijke voorwaarde is dat de rente daadwerkelijk betaald is. Daarnaast gelden er eisen omtrent de looptijd en aflossing. Heeft u een lening bij uw eigen BV die kwalificeert als eigenwoninglening, en de rente voor 2021 nog niet voldaan, doe dit dan voor 31 december 2021. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een financiering bij uw eigen BV? Neem dan contact op met uw cliëntadviseur.

Heeft u al een begroting 2022?
Voor vele ondernemers vangt over ruim een week een nieuw boekjaar aan. De jaarwisseling is een moment om terug te kijken maar zeker ook om vooruit te kijken. Financieel vooruitkijken kunt u doen met een begroting en een forecast. Maar hoe maakt u nu eigenlijk een goede begroting? En is een begroting van alleen het resultaat voldoende? Of heeft u ook een liquiditeitsprognose nodig? Zeker indien u gebruik heeft gemaakt van de steunmaatregelen (NOW, TVL, uitstel van betalen) kan een liquiditeitsprognose relevant zijn. Uiteraard kunnen wij u hierbij ondersteunen.

Vergeet niet uw voorraad te tellen
Heeft u binnen uw onderneming ‘voorraad’ of ‘onderhanden werk’ zorg er dan voor dan u de standen per einde boekjaar (veelal 31 december) inzichtelijk heeft. Dit betekent zowel de aantallen als inkoopprijzen. In de meeste gevallen geldt “hoe gedetailleerder hoe beter”, uiteraard kan uw cliëntadviseur u hierover adviseren.

Verzamel uw financieel jaaroverzichten
Begin 2022 gaat u van verschillende instanties financieel jaaroverzichten krijgen, zowel digitaal als op papier. Denk hierbij aan de jaaropgave van uw werkgever, de financieel jaaroverzichten van uw bank/hypotheekverstrekker, betaalde pensioen-, lijfrente- en AOV-premies en de WOZ-waarde van uw eigen woning/vastgoed. Ondanks dat wij voor vele klanten een bankkoppeling en/of een machtiging Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) hebben, hebben wij deze stukken bij het jaarwerk nodig. Bewaar deze documenten daarom goed.

BTW privégebruik auto
Indien u een zakelijke auto heeft welke u ook privé gebruikt, houden wij in de laatste BTW-aangifte van 2021 rekening met dit privé gebruik. Uw aangifte kan hierdoor dus hoger uitvallen dan verwacht. De hoofdregel is 2,7% van de catalogusprijs, of deze berekening op u van toepassing is, hangt af van uw situatie. Doet u zelf BTW-aangifte en twijfelt u of en hoe u een eventueel privégebruik moet verwerken, vraag het uw cliëntadviseur.

Voorkom belastingrente met een voorlopige aanslag
Met betrekking tot de aanslag vennootschapsbelasting 2021 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2022 een rente van 8%. Als uw liquiditeitspositie het toe laat, kunt u deze rente voorkomen met een voorlopige aanslag. Vele ondernemers hebben al een voorlopige aanslag 2021. Nu het boekjaar 2021 bijna afgelopen is, is het verstandig na te gaan of deze aanslag nog in lijn ligt met de verwachting. Begin 2022 zal de Belastingdienst (automatisch) de voorlopige aanslagen over 2022 versturen. Deze aanslag is gebaseerd op de laatst bekende gegevens (veelal de aangifte over 2020). Ga ook hiervan, samen met uw cliëntadviseur, na of deze juist is. Ontvangt u geen (automatische) voorlopige aanslag, dan kunnen wij deze voor u aanvragen.  NB: een vergelijkbare situatie, met een lagere rente, geldt voor de inkomstenbelasting.

Corona: huidige maatregelen
(Helaas) zijn de meeste ondernemers inmiddels bekend met de aanwezige Coronasteunmaatregelen. In de correspondentie richten wij ons tot de, naar ons inzicht, belangrijkste steunmaatregelen; NOW, TVL en uitstel van betalen. Echter zijn er naast deze maatregelen, nog diverse andere maatregelen. Op onze website leest u meer over de NOW, TVL en het uitstel van betalen.

Alle deadlines van de NOW-tranches en TVL-tranches vindt u op onze website onder Coronanoodpakket – deadlines. De belangrijkste deadlines op dit moment zijn:

  • NOW 5.0 voorschot: het aanvragen van NOW 5 (november-december 2021) is mogelijk tot en met 31 januari 2022.
  • NOW 2.0 vaststelling: voor de vaststelling van NOW 2 heeft u nog tot en met 31 maart 2022 de tijd. Afhankelijk van de hoogte van het voorschot en de vaststelling heeft u hiervoor een verklaring nodig.
  • TVL Q4-21 voorschot: het aanvragen van TVL Q4-2021 is mogelijk tot 28 januari 2022. Bij een aanvraag van € 125.000 of hoger heeft u een accountantsproduct nodig.
  • TVL Q2-21 vaststelling: u heeft nog tot 8 maart 2022 de tijd om de vaststelling inzake TVL Q2-2021 in te dienen. Bij een subsidie van € 125.000 of hoger heeft u een accountantsproduct nodig.

Corona: Recente aanpassingen
Op 21 december jl. heeft het Kabinet aangekondigd het steunpakket te verruimen. De belangrijkste wijzigingen uit deze aankondiging zijn:

  • NOW: het maximale omzetverlies waarvoor ondernemers NOW kunnen krijgen, gaat voor NOW5 van 80% naar 90%.
  • TVL: de omzetverliesdrempel voor TVL Q4-2021 gaat van 30% naar 20%.

 

Menu