Geen versobering NOW-regeling

In dit nieuwsbericht leest u meer over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de wijzigingen zoals aangekondigd op 21 januari 2021.

De NOW-regeling

De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Vanaf maart tot en met september 2020 zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt de NOW3. De NOW3 bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden. De aanvraagperiode voor NOW 3.1 (loonkosten over oktober, november, december 2020) is inmiddels gesloten. De aanvraagperiode voor NOW 3.2 (loonkosten over januari, februari, maart 2021) gaat naar verwachting 15 februari 2021 open.

Tegemoetkoming naar 85%

Voor de NOW 3.1 geldt een maximale tegemoetkoming van 80%. Voor NOW 3.2 en 3.3 is deze maximale tegemoetkoming 85%.

Minimale omzetverlies blijft 20%

Het minimale omzetverlies om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling blijft 20%. De geplande versobering gaat dus niet door. Voor de berekening van het omzetverlies wordt de omzet over de (gekozen) driemaands periode vergeleken met de referentieomzet. De referentieomzet voor de NOW-regeling is de omzet over 2019 gedeeld door 4. Heeft u NOW 3.1 gehad dan sluit de driemaands periode van omzetverlies voor NOW 3.2 aan op de periode van NOW 3.1. Heeft u geen NOW 3.1 gehad, dan heeft u keuze waarin de periode van omzetverlies aanvangt (1 januari, 1 februari, 1 maart 2021). Let op:

  • Bij de omzet wordt aangesloten bij het toerekeningbeginsel uit het jaarrekeningrecht (u kijkt dus niet naar de factuurdatum maar rekent de omzet toe aan de periode waar deze betrekking op heeft).
  • In het geval van een concern kijkt u (in de basis) naar het omzetverlies van het gehele concern. Heeft het gehele concern niet minstens 20% omzetverlies, dan kunt u opteren om naar het verlies van de werkmaatschappij te kijken. Let op: hiervoor gelden wel aanvullende (zwaardere) voorwaarden.
  • Subsidies zoals de TVL en TOGS worden voor de NOW tot de omzet gerekend.

Voorschot en definitieve berekening

Na het aanvragen van NOW ontvangt u een voorschot. Dit voorschot is 80% van de verwachte tegemoetkoming. In dit voorschot wordt gerekend met (3x) de loonsom over juni 2020 en een verwacht omzetverlies. Zodra het mogelijk is, dient u een definitieve tegemoetkoming aan te vragen. Afhankelijk van de hoogte van het voorschot en de definitieve berekening is een derdeverklaring of een accountantsverklaring vereist. In de definitieve berekening wordt gerekend met het werkelijke omzetverlies en de werkelijke loonsom van de betreffende NOW-periode. Is de werkelijke loonsom lager dan 3x de loonsom over juni, dan vindt er een correctie plaats. Let op, in deze correctie wordt geen rekening gehouden met het%-omzetverlies.

Berekening en voorwaarden

Voor de berekening en voorwaarden van de NOW-regeling verwijzen wij u naar onze website en de website van de Rijksoverheid.

Lees hier meer over NOW 3

 

 

Menu