Mogelijkheden bij einde bijzonder uitstel van betalen Belastingdienst

Sinds maart is het voor ondernemers, die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis, mogelijk bijzonder uitstel van betalen aan te vragen. Het uitstel van betalen is in eerste instantie voor een periode van 3 maanden. Voor veel ondernemers loopt deze periode binnenkort af. Indien het uitstel niet toereikend is, kunt u het uitstel verlengen. Lees hier wat u kunt / moet doen als het uitstel voor u binnenkort afloopt.

Optie 1: Geen verlenging

Heeft u voor nieuwe aanslagen geen uitstel meer nodig, dan vraagt u geen verlenging aan. U ontvangt van de Belastingdienst na de zomer een voorstel om de ontstane belastingschuld terug te betalen. Nieuwe aanslagen, aanslagen met een datum na de periode van uitstel, dienen wel tijdig betaald te worden.  Kortom voor de ‘oude’ aanslagen ontvangt u een betaalvoorstel en ‘nieuwe’ aanslagen dient u tijdig te betalen.

Optie 2: Periode verlengen

Was het verleende uitstel niet toereikend, dan kunt u verlenging aanvragen. In de aanvraag geeft u aan hoe de corona van invloed is geweest op de belastingschuld. Daarnaast dient u te verklaren er alles aan te doen om de liquiditeitspositie van de onderneming te behouden of te versterken. Dit betekent dat de onderneming geen dividend uitkeert, geen eigen aandelen inkoopt en over het jaar 2020 geen bonussen aan bestuur of directie worden uitgekeerd. Wanneer bij de aanvraag voor 3 maanden bijzonder uitstel sprake was van een belastingschuld van € 20.000 of meer, wordt gevraagd om een liquiditeitsprognose en een derde verklaring. Naast dat het verleende uitstel wordt verlengd, krijgt u ook uitstel voor “nieuwe” aanslagen.

Aflossen belastingschulden

In beide gevallen is het mogelijk uw belastingschulden tussentijds geheel of gedeeltelijk af te lossen. U maakt hiervoor de bedragen over naar de Belastingdienst onder vermelding van het aanslagnummer.

Heeft u vragen over het aanvragen van uitstel van betaling, neem dan contact met ons op.

Menu