Noodpakket 2.0

Op 20 mei 2020 presenteerde het kabinet het nieuwe noodpakket (Noodpakket 2.0). Het kabinet heeft besloten diverse maatregelen uit het eerste noodpakket te verlengen. Het nieuwe pakket moet bedrijven en werkenden ondersteunen in het aanpassingsproces. Om beter aan te sluiten op de nieuwe realiteit, bevat het Noodpakket 2.0 op verschillende punten wijzigingen ten opzichte van het eerste noodpakket (Noodpakket 1.0).

De belangrijkste maatregelen uit het nieuwe pakket zijn:

  • Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL): deze regeling komt hard getroffen sectoren tegemoet in de vaste lasten bij een omzetverlies van ten minste 30% (de opvolger van de TOGS).
  • NOW: de huidige NOW-regeling wordt verlengd. Wel zijn er enkele wijzigingen in de voorwaarden zoals geen boete bij ontslag, wijziging referentiemaand loonkosten en een compensatie voor seizoensbedrijven.
  • TOZO: de huidige TOZO wordt verlengd. Een aangescherpte voorwaarde is de partnerinkomenstoets.
  • De regelingen omtrent uitstel van betaling, verlaging belastingrente, versoepeling urencriterium etc. zijn allen verlengd.
  • De faciliteiten inzake het verkrijgen van krediet (BMKB-C, GO-C, COL, KKC) zijn verlengd.

Lees op onze speciale Corona pagina meer over de diverse regelingen

Ga naar het Corona noodpakket

Menu