Noodpakket 3.0

Vandaag heeft het Kabinet het 3e Noodpakket bekend gemaakt. De steunmaatregelen voor bedrijven en organisaties die nadelige gevolgen ondervinden van de coronacrisis, worden ook na 1 oktober voortgezet. Lees hier de highlights uit het nieuwe pakket.

Uitstel van belastingen

Ondernemers kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 uitstel van belasting aanvragen of een verlenging van het uitstel aanvragen. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Ondernemers krijgen een betalingsregeling aangeboden van de Belastingdienst waarmee ze tot 1 januari 2023 iedere maand een vast bedrag terug betalen inzake de ontstane belastingschuld.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) mkb-ondernemers gaat door tot in 2021

Ondernemers in onder meer horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetverlies een tegemoetkoming voor hun vaste lasten. De TVL-regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. Voor de periode oktober 2020 tot en met december 2020 geldt de huidige voorwaarde van minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis. Deze gaat daarna omhoog naar 40% (januari tot en met maart) en 45% (april tot en met juni).

Negen maanden verlenging voor NOW

De NOW, de regeling voor loonkostensubsidie, wordt vanaf 1 oktober met drie keer drie maanden verlengd. Met de verlenging van de NOW steunt het kabinet opnieuw voor langere periode bedrijven en banen die zwaar getroffen zijn. De steun wordt in de driemaands periodes geleidelijk afgebouwd. Om de NOW beter te richten op bedrijven die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus, wordt het minimale omzetverlies om aanspraak te maken op de NOW in het tweede en derde tijdvak, vanaf 1 januari 2021, verhoogd van 20% naar 30%. Werkgevers kunnen waarschijnlijk vanaf 16 november 2020 het eerste tijdvak van de NOW voor oktober tot en met december aanvragen bij UWV.

Tozo-uitkering voor zelfstandig ondernemers tot 1 juli 2021 verlengd

Het kabinet heeft besloten om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) tot de zomer van 2021 te verlengen. De Tozo kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Menu