NOW 2.0: deadline 31 augustus 2020

Op 20 mei 2020 presenteerde het kabinet het “Noodpakket 2.0”. Één van de gepresenteerde regelingen is de NOW 2.0. Let op: deze tegemoetkoming is tot en met 31 augustus 2020 aan te vragen. Komt u in aanmerking voor de NOW 2.0 en heeft u deze nog niet aangevraagd, dan heeft u nog slechts één week de tijd om deze aan te vragen. Wanneer u de tegemoetkoming niet tijdig aanvraagt, betekent dit dat u de subsidie misloopt.

NOW 2.0 (Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid)

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies. Het betreft een tegemoetkoming voor werkgevers die een periode van vier maanden een omzetverlies hebben van ten minste 20%. De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van vier maanden, die naar keuze start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Voor werkgevers die gebruik hebben gemaakt van NOW 1.0 moet de periode van NOW 2.0 aansluiten op de periode van NOW 1.0.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in de omzet. Hoe groter de terugval in de omzet, hoe hoger de tegemoetkoming. Op basis van de aanvraag verstrekt het UWV een voorschot ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. De werkelijke daling van de omzet wordt achteraf vastgesteld. Het aanvragen van de definitieve vaststelling van NOW 2.0 is naar verwachting mogelijk vanaf 15 november 2020. Hiervoor moet de initiële aanvraag dus wel tijdig (uiterlijk 31 augustus) ingediend zijn.

Heeft u hulp en/of advies nodig bij de aanvraag van de NOW of één van de andere regelingen, neem dan contact met ons op.

Menu