Branches in zicht 2024

Voor het derde jaar op rij heeft een groot deel van (het kleinere) mkb de winst zien afnemen. Dit is de belangrijkste conclusie uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2024.

Het SRA-Sectorrapport ‘Branches in Zicht 2024’ bevat harde cijfers van Nederlandse MKB-ondernemingen. In het rapport zijn ruim 9.000 jaarrekeningen van mkb-bedrijven (geen zzp’ers) geanalyseerd. Lees hier de belangrijkste bevindingen per branche.

Automotive

De autobranche heeft de omzet in 2023 met 9,1% ten opzichte van een jaar eerder zien toenemen. Dit betekende een verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar (+7,6%). De groei lag ook duidelijk boven het mkb-gemiddelde van 3,6%. In de vergelijking over meerdere jaren valt op dat de omzet na een krimp in coronajaar 2020 (-4,7%) jaarlijks op een historisch gezien behoorlijk goed niveau blijft. Desondanks bleef er vorig jaar onderaan de streep voor autobedrijven weinig over: de winst steeg met slechts 0,5%, tegenover ruim 9% voor het mkb en ruim 20% voor de automotive in 2022.

Bouw

De omzetontwikkeling in de bouw bleef in 2023 in vergelijking met een jaar eerder met 2,5% ver onder de maat. De groei bleef achter bij zowel het mkb-gemiddelde als bij het voorgaande jaar in de branche zelf (9,7%). Het cijfer over 2023 is zelfs de meest bescheiden omzetgroei voor de bouw ooit. Ondanks de magere omzetontwikkeling trok de winst juist sterk aan (+29,7%), na de behoorlijke krimp van de winst in 2022 (-14,1%). In dit opzicht deed de bouw het wel beter dan het mkb als geheel.

Detailhandel

De omzet in de detailhandel is in 2023 in vergelijking met een jaar eerder met iets meer dan 3% toegenomen. Het gemiddelde van het mkb bedroeg 3,6%. De winstontwikkeling was ronduit slecht, de winst kromp met 8% ten opzichte van 2022.

Horeca

De horeca heeft in 2023 ten opzichte van een jaar eerder een omzetgroei van bijna 14% laten zien, na ook al een stijging van 39% in het jaar ervoor. Daarmee heeft de branche het veel beter gedaan dan het mkb-gemiddelde van 3,6%. Ook de winstontwikkeling was opnieuw positief: +17,5%, volgend op een groei van bijna 34% in 2022.

Industrie

De industrie heeft in 2023 ten opzichte van een jaar eerder een omzetgroei behaald van bijna 7%. Daarmee deed de branche het beter dan het mkb-gemiddelde, maar de groei was minder sterk dan in 2022 (+12,5%). De winstontwikkeling was met +18,4% bovengemiddeld, maar deze volgde op een eenmalige krimp in 2022 (-6,1%).

Medische zorg

In de medische zorg is de omzet in 2023 in vergelijking met 2022 met ruim 5% gestegen, tegenover een plus van ruim 7% een jaar eerder. De omzetgroei ligt daarmee licht boven het mkb-gemiddelde. In het afgelopen jaar nam de winst in de medische zorg met 57,1% toe en daarmee bleef de branche het mkb-gemiddelde voor het tweede jaar op rij voor.

Logistiek

De omzet is in 2023 in de logistieke branche met 1,6% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee heeft de branche duidelijk minder gepresteerd dan het mkb-gemiddelde. Voor het eerst in ons onderzoek was ook de winstontwikkeling negatief: -4,4%. Dit moeten we echter wel in perspectief zien, want dit cijfer volgt op de exceptioneel sterke winstgroei van +33,5% in 2022. De branche heeft na het sterke herstel van de coronapandemie te maken gehad met minder vraag.

Specialistische zakelijke dienstverlening

Specialistische zakelijke dienstverleners hebben de omzet in 2023 ten opzichte van een jaar eerder zien toenemen met 11,5%. Dit is een sterkere groei dan in 2022 (8,2%) en hoger dan het mkb-gemiddelde in 2023. De winst in de branche is in 2023 met bijna 15% gestegen, tegen +9,1% voor het mkb. Hiermee liet de branche een stevig herstel zien van de uitzonderlijke krimp van bijna 32% in 2022.

Lees hier het hele SRA-Sectorrapport Branches in Zicht 2024.

Menu